بازدید مدیرکل محترم دیوان محاسبات از مناطق عشایری

مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان و مدیرکل محترم امور عشایر استان بهمراه کارشناسان محترم دیوان محاسبات در روز های 12-13 اسفند 1396 در شهرستانهای دلگان و فنوج از پروژه های مناطق عشایری شهرستانهای مذکور بازدید میدانی بعمل آوردند.

1111

photo_2018-03-05_11-16-39

photo_2018-03-05_11-16-43

photo_2018-03-05_11-17-02

photo_2018-03-05_11-17-05

photo_2018-03-05_11-17-32

photo_2018-03-05_11-17-42