بازدید مدیر کل از پروژه احداث وتکمیل یک باب منبع 20 متر مکعبی در منطقه عشایری جوگن کنارک

بازدید مدیر کل امور عشایراز پروژه احداث وتکمیل یک باب منبع 20 متر مکعبی وتحویل تعداد 30دستگاه فانوس خورشیدی به عشایر منطقه عشایری جوگن شهرستان کنارک وبررسی مسایل ومشکلات آنان وارائه راهکارهای لازم به مسئول محترم شهرستان کنارکphoto_2016-06-15_07-25-49 photo_2016-06-15_07-26-08 photo_2016-06-15_07-26-16 photo_2016-06-15_07-26-51 photo_2016-06-15_07-29-29 photo_2016-06-15_10-22-43