تشکیل ۵۵ صندوق خرد زنان عشایری در سیستان و بلوچستان

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان گفت: در این استان ۵۵ صندوق خرد زنان عشایری تشکیل و راه اندازی شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، حمید طوقی افزود: زنان و دختران عشایری با تشکیل صندوق‌های های خرد زنان عشایری به تولیدصنایع دستی، محصولات کشاورزی و باغی می‌پردازند و دولت نیز با اختصاص وام‌های مناسب از این صندوق‌ها حمایت می‌کند. وی افزود: صندوق خرد زنان و دختران عشایری با رویکرد اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌شود تا زمینه برای خود اتکائی و ارتقاء معیشت خانوارهای عشایری فراهم شود. طوقی بیان داشت: اجرای برنامه‌های آموزشی از دیگر اقدامات انجام شده در بحث توانمندسازی زنان عشایری است که زمینه لازم را برای مشارکت جمعی و تولید محصولات دامی و لبنی فراهم می‌کند. مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان گفت: زنان نیمی از جامعه روستایی و عشایری استان را به تعداد ۴۵۰ هزار نفر تشکیل می‌دهند که همپای مردان نقش بسزایی در تولید و خودکفایی دارند. وی اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد زنان ۷۰ درصد فعالیت های خانوارهای عشایری را انجام می‌دهند و تهیه مسکن (تولید سیاه چادر) پوشاک و خوراک نیز بر عهده این قشر است. طوقی گفت: فرآیند تولید در جامعه عشایری روند مطلوبی دارد چرا که عشایر علاوه بر تامین نیازهای خود قادرند بخشی از نیازهای جامعه را نیز تامین کند.