توزیع 25 دستگاه تنور گازی در شهرستان زاهدان

با هدف جلوگیری از تخریب مراتع و کمک به رفاه خانوارهای عشایری و در راستای طرح جایگزینی سوخت فسیلی تعداد 25 دستگاه ، تنورگازی در بین خانوارهای عشایر شهرستان زاهدان توزیع گردید . این در حالی است که با برگزاری دوره آموزشی ، زنان با نحوه صحیح پخت و پز با آنرا فرا گرفتند . عبدالرضا اللهی رئیس اداره امور عشایر شهرستان زاهدان گفت تأمین آب و آبرسانی –انتقال آب چشمه با لوله –تأمین نهاده های کشاورزی و دامی –اجرای آموزشهای فنی و حرفه ای –ترویج وتوزیع تانکرهای کشنده هزار و چهار هزار لیتری از دیگر اقدامات انجام شده در مناطق عشایری شهرستان زاهدان می باشد که با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ششصد میلیون ریال اجرا گردید . وی افزود : با بهره برداری از این پروژه ها تعداد 1500 خانوار عشایر از مزایای آن بهره مند گردیدند .