Author hamid rezaei

بازدید مدیر کل امور عشایر از منطقه عشایری کنتان زرآباد

مدیر کل امورعشایر استان سیستان وبلوچستان به منظور بررسی مسایل ومشکلات عشایر  کنتان زرآباد از این منطقه بازدید و همچنین… Continue Reading بازدید مدیر کل امور عشایر از منطقه عشایری کنتان زرآباد

ادامه مطلب >>