توزیع ۱۱ هزار تن نهاده دامی در میان عشایر استان سیستان و بلوچستان

حمید طوقی مدیر کل امور عشایر سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب گفت :

در راستای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز و تامین علوفه دامی مورد نیاز عشایر کوچرو استان از ابتدای سالجاری تاکنون از طریق اتحادیه و شرکتهای تعاونی عشایری استان مقدار ۳ هزار و ۲۰۰ تن جو دامی درمیان عشایراستان توزیع گردیده است .

وی افزود : همچنین طی اینمدت مقدار ۲ هزار و ۴۰۰ تن کنسانتره ، ۲۰۰ تن علوفه و حدود ۵ هزار تن سبوس بین عشایر استان توزیع گردید.

مدیر کل امور عشایر استان اظهار داشت : با هدف کوتاه نمودن دست واسطه ها تعداد ۳ هزار و ۷۰۰ راس دام عشایرنیز خریداری و به بازار مصرف استان ارائه گردید.

طوقی گفت : توزیع حدود ۱۲ هزار تن آرد و ۴۴۰ تن کالای اساسی مورد نیاز خانوارهای عشایری از جمله اقدامات انجام شده توسط اتحادیه و شرکتهای تعاونی عشایری استان میباشد.