دیدار فرمانده بسیج عشایری با مدیر کل امور عشایر استان

طی دیدار سرهنگ فروغی فرمانده بسیج عشایری استان با مهندس طوقی مدیر کل امورعشایر سیستان وبلوچستان ضمن بررسی مسایل و مشکلات جامعه عشایری ، پیرامون خدمات رسانی ، پروژه های اشتغالزایی وتامین امنیت عشایر استان بحث و تبادل نظر گردید .