دیدار مدیرکل با فرماندار سیب و سوران

مدیر کل امور عشایر استان طی دیدار و برگزاری جلسه با فرماندار شهرستان سیب و سوران ؛معاونت سیاسی و اجتماعی ؛بخشدار بخش مرکزی ؛رییس اداره امور عشایر شهرستان ؛ در خصوص مسایل و مشکلات عشایر منطقه و تلاش برای مرتفع نمودن آنها گفتگو نمودند . همچنین مهندس طوقی از مناطق عشایری و پروژه های اجرا شده از محل اعتبارات ملی و اعتبارات ارزش افزوده شهرستان بازدید و ضمن گفتگو با عشایر منطقه مشکلات آنان را  ازنزدیک مورد بررسی  قرار دادند .