دیدار مدیر کل با فرماندار هامون

مهندس طوقی مدیر کل امور عشایر استان طی دیداری با مهندس رخشانی فرماندار شهرستان هامون  پیرامون بررسی مشکلات و نیازهای عشایر منطقه و خدمات ارایه شده به آنان خصوصاً تأمین آب آشامیدنی، آرد و توزیع نفت خانوارها و همچنین با توجه به فصل زمستان و نیاز دام عشایر به علوفه دستی(خوراک دام ) بحث و تبادل نظر گردید .

مدیرکل امور عشایر همچنین  از عشایر مستقر در مراتع دامنه کوه خواجه ، گردآب و گل آباد از نزدیک بازدید  و درخصوص بیمه دام و صدور کارت تردد تاکید ودستورات لازم را صادر نمودند .