سرپرست سازمان امور عشایر ایران:خانوارهای عشایری از ۱۰۰ هزار تومان یارانه حمل آرد و سوخت برخوردار می شوند

سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: به هر خانوار عشایری حدود ۱۰۰ هزار تومان یارانه حمل آرد و سوخت اختصاص می یابد که باید اصل عدالت در توزیع این یارانه رعایت شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر، نشست بررسی یارانه آرد و سوخت عشایر به ریاست سرپرست سازمان امور عشایر و حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران دفاتر تخصصی این سازمان و مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان برگزار شد.
شاهپور علائی مقدم سرپرست سازمان امور عشایر ایران در این نشست، اظهار داشت: به هر خانوار عشایری حدود ۱۰۰ هزار تومان یارانه حمل و سوخت اختصاص می یابد که باید اصل عدالت در توزیع این یارانه رعایت شود.
وی با تاکید بر اینکه در توزیع یارانه حمل آرد و سوخت عشایر هیچ گونه کوتاهی نباید صورت گیرد و بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده عمل شود، تصریح کرد: این دستورالعمل مبنا است و توسط بالاترین مقام سازمان ابلاغ شده و همه موظف هستیم آن را اجرا کنیم.
سرپرست سازمان امور عشایر ایران تاکید کرد: امور عشایر استانها باید اهتمام جدی به سیاست ها و برنامه های سازمان داشته باشند و نظارت لازم در این خصوص از سوی سازمان صورت گیرد.
علائی مقدم با بیان اینکه اگر می خواهیم سازمان قوی ای داشته باشیم باید نظارت بر عملکرد امور عشایر استانها نیز به صورت قوی انجام شود.