لوح تقدیر

مهندس طوقی مدیر کل امور عشایر سیستان وبلوچستان از سوی استاندار سیستان وبلوچستان به لخاظ تلاشهای خستگی ناپذیر شان در رفع مشکلات جامعه ی عشایری ودر راستای اهداف ستاد پسشگیرانه در مورخه ۱۱ بهمن ۹۹با اهدای لوح تقدیر ، مورد قدردانی گردید .