هندوانه مناطق عشایری نیکشهر زینت بخش سفره شب یلدا

حمید طوقی مدیر کل امور عشایر سیستان و بلوچستان گفت : اولین برداشت هندوانه خارج از فصل در کشور از کانون عشایر بورک در شهرستان نیکشهر صورت می گیرد بطوری که در بسیاری از نقاط کشور در شب یلدا از این محصول جالیزی بهره می گیرند .

وی افزود : ۱۰۰ هکتار از اراضی کانون عشایری بورک همه ساله زیر کشت محصولات جالیزی ( هندوانه ) قرار می گیرد و پیش بینی می گردد بالغ بر ۲ هزار تن هندوانه از این اراضی برداشت و روانه بازار مصرف گردد.

طوقی اظهار داشت : کشت محصولات جالیزی در کانون عشایری بورک از اوایل مهر ماه آغاز و از اواسط آذر ماه برداشت و به بازار مصرف سطح استان و دیگر استانهای کشور از جمله کرمان ،اصفهان و تهران ارسال می گردد.