Author manager

حضوردکترشهرکی فرماندارشهرستان سراوان دراداره امورعشایرسراوان

دکتر شهرکی فرماندار شهرستان سراوان به همراه مهندس نصرتی معاونت برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ضمن حضوردراداره امورعشایر سراوان ونشست با… Continue Reading حضوردکترشهرکی فرماندارشهرستان سراوان دراداره امورعشایرسراوان

ادامه مطلب >>

جلسه با فرمانداران شهرستانهای میرجاوه -نیمروز-بمپور

مهندس طوقی مدیرکل امور عشایراستان سیستان وبلوچستان به منظور تسهیل در امر خدمات رسانی ورفع مشکلات عشایر ضمن بازدیدازمناطق عشایری… Continue Reading جلسه با فرمانداران شهرستانهای میرجاوه -نیمروز-بمپور

ادامه مطلب >>

دیدارمدیرکل امورعشایربا فرمانداران

مدیرکل امورعشایراستان سیستان وبلوچستان طی سفری به شهرستانهای خاش -ایرانشهر -سرباز وقصرقند ضمن بازدیدازمناطق عشایری با فرمانداران این شهرستانها دیداروپیرامون… Continue Reading دیدارمدیرکل امورعشایربا فرمانداران

ادامه مطلب >>

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان خبر داد: برنامه ریزی برای عشایر سیستان و بلوچستان در دو افق ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برنامه ریزی برای عشایر استان در دو افق ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴… Continue Reading مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان خبر داد: برنامه ریزی برای عشایر سیستان و بلوچستان در دو افق ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴

ادامه مطلب >>

استانداردرجلسه شورای عشایر :ارتقاء زیستی و درآمدی عشایر باید مدنظر همه دستگاه ها باشد

احمد علی موهبتی روز شنبه ۱ تیر ماه در نشست شورای عشایری سیستان و بلوچستان که با حضور رئیس سازمان… Continue Reading استانداردرجلسه شورای عشایر :ارتقاء زیستی و درآمدی عشایر باید مدنظر همه دستگاه ها باشد

ادامه مطلب >>

اختصاص ۱۸ میلیون یورو برای آبرسانی به عشایر کشور در سال ۹۸

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: امسال برای نخستین بار از محل صندوق توسعه ملی ۱۸ میلیون یورو اعتبار برای… Continue Reading اختصاص ۱۸ میلیون یورو برای آبرسانی به عشایر کشور در سال ۹۸

ادامه مطلب >>

عضويت در کانال سروش ما