معرفی مدیران

تا قبل از سال ۱۳۵۲ هجری شمسی ، سازمان خاصی متولی امور عشایر ایران نبود. در سال ۱۳۵۲ سازمان دامداران متحرک ، باهدف فراهم آوردن موجبات اسکان ، رفاه و بهبود وضعیت اجتماعی – اقتصادی  و تولیدی دامداران متحرک  ؛ بوجود آمد و تشکیلات سازمانی آن با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت ، به وزارت کشاورزی  و منابع طبیعی ( که سازمان تابع آن وزارت بود) ابلاغ گردید.

در سال ۱۳۶۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی ، سازمان دامداران متحرک از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منفک و به وزارت جهاد سازندگی ملحق و به سازمان امور عشایر ایران تغییر نام داد.با توجه به این که جامعه عشایری مسائل و مشکلات خاص خودش را  از حیث سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی  ، اقتصادی و غیره داشت و تشکیلات مصوب فوق پاسخگوی همه این نیازها نبود، لذا با پیگیری سازمان امور عشایر ، تشکیلات سازمانی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۶۹/۳/۵ با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وقت،  تشکیلات سازمانی اصلاح شده و با هدف ارائه خدمت به منظور بهبود و توسعه وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر به وزارت جهاد سازندگی ابلاغ گردید.

هرچند تشکیلات جدید پاره ای از مسائل و مشکلات معتنا به جامعه عشایری را نسبت به وضعیت قبل کاهش داد ، ولیکن پاسخگوی نیاز واقعی نبود و برخی از وظایف اساسی را از قبیل طرح توسعه جامع مناطق عشایری را در بر نمی گرفت ، لذا مجدداٌ ، تشکیلات سازمانی مورد بازنگری قرار گرفت و به تایید سازمان امور اداری و استخدامی رسید و در  اول مرداد ۱۳۷۹ تشکیلات اصلاح شده به وزارت جهاد سازندگی ابلاغ گردید.

نام ونام خانوادگی سمت از تاریخ تا تاریخ
امان الله سید زاده مدیرکل ۱۹/۱۲/۱۳۵۹
سید محمدتقی لقمانی مدیرکل ۱۹/۱۲/۱۳۵۹ ۱۴/۰۶/۱۳۶۲
علی پیشادست مدیرکل ۱۴/۰۶/۱۳۶۲ ۰۷/۰۲/۱۳۶۴
جلیل مصلحیان مدیرکل ۰۷/۰۲/۱۳۶۴ ۱۲/۰۳/۱۳۶۶
غلامرضا صندوقداران مدیرکل ۱۲/۰۳/۱۳۶۶ ۲۵/۱۰/۱۳۶۹
سید عیسی موسویان مدیرکل ۲۵/۱۰/۱۳۶۹ ۱۰/۰۱/۱۳۷۲
احمد بهیاری مدیرکل ۱۰/۰۱/۱۳۷۲ ۱۷/۰۵/۱۳۷۷
محمدرضا میرامینی مدیرکل ۱۷/۰۵/۱۳۷۷ ۰۱/۰۴/۱۳۹۰
حمید طوقی مدیرکل ۰۱/۰۴/۱۳۹۰ تا کون

 

ردیف نام ونام خانوادگی سمت/محل خدمت شماره مستقیم شماره همراه شماره نمابر
۱ حمید طوقی مدیرکل ۳۳۴۱۱۸۱۳ ۹۱۵۱۴۱۹۱۸۴ ۳۳۴۲۹۵۶۸
۲ غلامحسن گنجعلی معاون اداری ومالی ۳۳۴۱۱۸۱۳ ۰۹۱۵۵۴۹۴۷۹۹ ۳۳۴۲۹۵۶۸
۳ کریم بخش هوتی معاون توسعه و عمران ۳۳۴۴۰۸۸۱ مدیران و روسای شهرستانی اداره کل امور عشایر
۹۱۵۵۴۶۰۱۶۱
۳۳۴۴۶۴۳۰
۴ محمدرضا میر زابل ۳۲۲۹۵۱۳۱ ۹۱۵۵۴۲۰۷۲۹ ۳۲۲۹۵۱۳۲
۵ ماشا ا… زاهدی هیرمند ۳۲۶۲۲۹۳۵ ۹۱۵۵۴۲۴۶۰۸ ۳۲۶۲۲۹۳۵
۶ عبدارضا الهی زاهدان ۳۳۴۲۷۵۵۶ ۹۱۵۵۴۳۳۴۰۳ ۳۳۴۴۶۴۳۰
۷ امین اله میرکازهی خاش ۳۳۷۲۹۸۹۸ ۹۱۵۳۴۰۳۰۲۷ ۳۳۷۲۳۲۴۶
۸ صابر بامری ایرانشهر ۳۷۲۱۱۹۶۸ ۹۱۵۵۴۷۴۵۲۶ ۳۷۲۱۱۹۶۸
۹ محمد بامری دلگان ۳۷۳۳۲۳۵۶ ۹۱۵۱۹۸۱۸۰۴ ۳۷۳۳۲۳۵۷
۱۰ هاشم آبادیان سرباز ۳۷۱۴۲۷۸۰ ۹۱۵۳۴۶۰۸۴۸ ۳۷۱۴۲۷۸۰
۱۱ عبدالرحمان دهقانی سراوان ۳۷۶۴۰۰۱۰ ۹۱۵۵۴۷۴۰۲۲ ۳۷۶۲۲۷۱۶
۱۲ محمد جمشیدی سوران ۳۷۶۹۴۴۱۵ ۹۱۵۳۴۷۱۵۲۴ ۳۷۶۹۴۴۱۶
۱۳ محمدصدیق مزارزهی مهرستان ۳۷۷۲۲۹۰۹ ۹۱۵۱۹۸۲۶۳۴ ۳۷۷۲۲۹۰۹
۱۴ محمود بلوچ نیکشهر ۳۵۲۳۲۳۰۹ ۹۱۵۳۴۵۰۳۷۳ ۳۵۲۳۲۳۰۸
۱۵ ضرغام بهادری چابهار ۳۵۳۳۳۲۷۳ ۹۱۵۵۴۵۴۴۷۰ ۳۵۳۳۳۲۷۳
۱۶ سلمان قدوسی قصرقند ۳۵۲۴۳۰۵۵ ۹۱۵۱۹۸۹۱۳۵ ۳۵۲۴۳۰۵۶
۱۷ منصور عبدالهی میرجاوه ۳۳۵۸۲۱۴۲ ۹۱۵۳۴۱۶۹۳۱ ۳۳۵۸۲۱۴۲
۱۸ نظر آذریان هامون ۹۱۵۵۴۲۱۵۹۹