نصب افزونه : جزئیات سبد خرید برای نصب نیاز به افزونه ووکامرس دارد.
Document cl
یکشنبه, فروردین ۲۶, ۱۴۰۳
سال 1403 (سال جهش تولید با مشارکت مردم )مبارک باد

صنایع دستی و تبدیلی و …

صنایع دستی عشایر بصورت محدود به چادر، حصیر، قالی و قالیچه، گلیم و … خلاصه می شود که در اکثر مواقع جنبه خود مصرفی داشته و در بعضی موارد هم جنبه فروش دارد.

 صنایع دستی عشایر در سرشماری  ۱۳۸۷
شرح ییلاقی قشلاقی واحد
تعداد کل خانوار مقدار تولید مقدار فروش تعداد کل خانوار مقدار تولید مقدار فروش
قالی، قالیچه و گبه ۶۷ ۵۱۸ ۹۴ ۳۶۳ ۲۰۰۰ ۶۸۴ مترمربع
گلیم و زیلو ۶۹ ۳۵۲ ۰ ۸۴ ۴۴۷ ۱۲ مترمربع
ورنی و جاجیم ۱۳۸ ۵۳۱ ۷ ۱۴۵ ۶۰۶ ۷ مترمربع
پلاس(چادر) ۱۸۳۳ ۲۱۹۰۰ ۳۲۲ ۳۲۷۳ ۶۴۴۶۵ ۲۴۱۷ مترمربع
حصیر ۶۶۰۵ ۴۰۰۲۶۱ ۶۸۲۹۰ ۶۶۰۴ ۴۰۰۱۹۷ ۶۸۲۹۰ متر مربع
خورجین، توبره و مشابه ۳۳۶ ۱۳۳۵ ۲۲۳ ۴۶۴ ۱۵۹۴ ۲۳۰ متر مربع
چوقا ۱۲ ۲۰ ۶ ۲۳ ۴۳ ۶ عدد
کلاه، دستکش،جوراب، گیوه و پاپوش ۲۱۲ ۲۹۹۸ ۴۰۱ ۲۵۳ ۳۱۴۶ ۴۰۲ جفت،عدد

    سرشماری عشایر کوچنده سال ۸۷

 

مقایسه صنایع دستی خانوارهای عشایردر سرشماری ۱۳۷۷-۱۳۸۷
قالی ، قالیچه، گبه (متر مربع) گلیم، زیلو( متر مربع) ورنی، جاجیم( متر مربع) پلاس ( چادر )( متر مربع)
خانوار تولید  فروش خانوار تولید فروش خانوار تولید فروش خانوار تولید فروش
۱۳۷۷ ۷۱۴ ۴۱۰ ۷۷۷۶
۱۳۸۷ ۳۶۳ ۲۰۰۰ ۶۸۴ ۸۴ ۴۴۷ ۱۲ ۱۴۵ ۶۰۶ ۷ ۳۲۷۳ ۲۴۱۷
     سرشماری عشایر کوچنده سال ۸۷
مقایسه صنایع دستی خانوارهای عشایردر سرشماری ۱۳۷۷-۱۳۸۷
حصیر ( متر مربع) خورجین و توبره( متر مربع) چوقا و برک ( عدد) کلاه، دستکش (جفت )
خانوار تولید فروش خانوار تولید فروش خانوار تولید فروش خانوار تولید فروش
۱۳۷۷ ۷۴۲۵ ۵۸ ۳۶۸
۱۳۸۷ ۶۶۰۴ ۴۰۰۱۹۷ ۶۸۲۹۰ ۴۶۴ ۱۵۹۴ ۲۳۰ ۲۳ ۴۳ ۶ ۲۵۳ ۳۱۴۶ ۴۰۲
         سرشماری عشایر کوچنده سال ۸۷

در سال ۱۳۷۷ گلیم ، زیلو ، ورنی ، جاجیم ، خورجین و توبره با هم حساب شده اند .

در سال ۷۷ آمار تعداد خانوارهایی که به کار تولید صنایع دستی مشغول بوده اند آورده شده است ولی در سال ۸۷  علاوه بر خانوار ، میزان تولید صنایع دستی نیز آورده شده است.

یکی از چالشهای این بخش عدم وجود محصول سوزندوزی در سرشماری اخیر می باشد که محصول اصلی عشایر بخصوص در بخشهای بلوچستان شمالی و مرکزی تلقی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *