آگهی مناقصه ومزایده

 

 

۱- حفر چاه و اجرای زه کش (سازه آبگیر )در بستر رودخانه نهنگ شهرستان سرباز- علی آباد

مهلت ۹۴/۱۱/۱۳

۲-خرید لوله پلی اتیلن پروژه انتقال آب علی آباد بگان شهرستان سرباز

۹۳/۱۲/۱۶

۳- عملیات اجرایی ایستگاه پمپماژو خط انتقال آب شرب و کشاورزی علی آباد بگان شهرستان سرباز

۹۳/۱۱/۱۶

 

پایگاه مناقصات