نصب افزونه : جزئیات سبد خرید برای نصب نیاز به افزونه ووکامرس دارد.
Document cl
سه شنبه, مرداد ۲, ۱۴۰۳
سال 1403 (سال جهش تولید با مشارکت مردم )مبارک باد

آگهی مناقصه ومزایده

۱- بدینوسیله اداره کل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به حفر چاه مالداری در مناطق عشایری حوزه سیستان از طریق پیمانکاران واجد شرایط  اقدام نماید  لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مزایده به نشانی زاهدان-بلوار شهید مزاری-بلوار آزادگان اداره کل امور عشایر استان مراجعه نمایند.

متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ جهت  بازدید و دریافت اوراق ظرف مدت تعیین شده به این اداره مراجعه  نمایند

ضمنا،متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به سامانه تدارکات الکترونیک به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند قابل ذکر است این اداره در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

۲- بدینوسیله اداره کل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به حفرو تجهیز چاه و احداث منبع ۲۰ متر مکعبی  در منطقه گرگی باییان میرجاوه  از طریق پیمانکاران واجد شرایط  اقدام نماید  لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت اطلاعات بیشتر و دریافت اوراق مزایده به نشانی زاهدان-بلوار شهید مزاری-بلوار آزادگان اداره کل امور عشایر استان مراجعه نمایند.

متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ جهت  بازدید و دریافت اوراق ظرف مدت تعیین شده به این اداره مراجعه  نمایند

ضمنا،متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به سامانه تدارکات الکترونیک به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند قابل ذکر است این اداره در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.