نصب افزونه : جزئیات سبد خرید برای نصب نیاز به افزونه ووکامرس دارد.
Document cl
یکشنبه, اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۳
سال 1403 (سال جهش تولید با مشارکت مردم )مبارک باد

شرح وظایف

بخش اول: هدف و وظایف اساسی

الف :هدف
ارائه خدمات مناسب بمنظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر

ب: وظایف اساسی:
(۱)- مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک در مورد امور دام و اسکان.
(۲)- تهیه و تنظیم و اجراء و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک.
سازمان می تواند اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک را با مسئولیت خود به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند.
(۳)- فراهم آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک، با همکاری وزارت کشور.
(۴)- تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به صنعتی کردن دامداری عشایری و اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی از طریق ایجاد ایستگاههای استقرار دام و انتظار دام. پرواربندی و تامین علوفه زمستانی دام و ایجاد کشتارگاههای صنعتی و سردخانه و کارخانجات تهیه غذای دام و تبدیل فرآورده های دامی راساٌ یا از طریق ارشاد و کمک در جهت تاسیس تعاونیها و شرکتهای سهامی دامداری.
(۵)- احداث و نگهداری گذرگاه و آبشخوار و پناهگاهها و انبارهای ذخیره علوفه دام و تأمین آب راساً یا با خودیاری عشایر.
(۶)- نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع کشور.
(۷)- کمک به ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری ، مرغداری ، تولید عسل ، سبزیکاری و کشت گیاهان صنعتی و صنعتی کردن این نوع تولیدات از طریق احداث تاسیسات زیربنائی ، احداث رایگان و اعطای وام.
(۸)- تهیه وتنظیم و اجراء با همکاری در اجرای برنامه های آموزشی دامداران متحرک در مورد تغذیه دام ، استفاده صحیح از مراتع دامداری ، دامپروری ، بهداشت محیط ، خدمات پزشکی ، توسعه صنایع دستی و پیشگیری از امراض دامی.
(۹)- کمک به بازاریابی ، حمل و فروش فرآورده های دامی و صنایع دستی دامداران متحرک اسکان یافته.
(۱۰)- فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنامه های مصوب و نظارت بر مصرف آن.
(۱۱)- کمک به تشکیل تعاونیهای تولید ، توزیع ، مصرف در مناطق دامداران متحرک اسکان یافته.
(۱۲)- همکاری با سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد هماهنگی در برنامه های عمرانی و آموزشی مناطق دامداران متحرک اسکان یافته.

وظایف مدیریت امور عشایر استان کرمانشاه

۴- واحدهای استانی:
– شناسائی مناطق زیست و وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر در حوزه عملیات.
– شناسائی امکانات و پتانسیلهای بالقوه در مناطق عشایری.
– مطالعه کانونهای مستعد توسعه مناطق عشایری.
– جایگزینی سوخت فسیلی بمنظور حفظ و احیاء مراتع ، احداث مراکز توزیع مواد سوختی و ترویج و ارائه امکانات لازم
– نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع کشاورزی از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی ومرتعداری
– تهیه و تنظیم آمار جمعیت ، تعداد دام عشایر و همچنین شناخت مسیر کوچ عشایر و اتراق گاههای عشایر.
-بررسی و تعیین احتیاجات عشایر در منطقه عملیات در زمینه علوفه ، تولیدات کشاورزی ، آب آشامیدنی و آب مورد نیاز دامها و خدمات عمرانی و امور زیربنائی.
– فراهم آوردن زمینه های ایجاد و گسترش فعالیتهای تعاونی های عشایری.
– ارشاد و کمک در جهت تاسیس و اداره تعاونیهای تولید ، توزیع و مصرف دامداری ، … عشایر.
فراهم آوردن تسهیلات لازم بمنظور اعطای وام جهت امور کشاورزی ، دامداری و دامپروری و علوفه کاری ، زنبور داری ، امور شیلات، گیاهان داروئی و صنعتی و صنایع تبدیلی.
– شناسائی عشایر متمایل به اسکان و همکاری در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به اسکان.
-برنامه ریزی در جهت ساماندهی زندگی عشایر با توجه به امکانات منطقه ای.
-نظارت و حسابرسی بر عملکرد اتحادیه و تعاونیهای عشایری حوزه فعالیت استان.
-پیگیری و فراهم نمودن زمینه های اجرائی خط مشی های ابلاغی سازمان امور عشایر.
– انجام امور اداری و مالی مربوط.

۱-۴- واحدهای شهرستانی:
– جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعیت اجتماعی، اقتصادی، تولیدی عشایر در منطقه عملیات (زیست بوم)
– تشخیص و تعیین نیازمندیهای عشایر در زمینه علوفه و تولیدات کشاورزی، آب آشامیدنی، آب مورد نیاز دامها و غیره در منطقه و خدمات عمرانی و تلاش در تامین آنها.
– انجام کمک های لازم برای تاسیس تعاونیها و توسعه و تشویق فعالیتهای تعاونی در مناطق عشایری.
– همکاری لازم با عشایر در زمان کوچ از نظر نقل و انتقال و ییلاق و قشلاق عشایر.
– ارشاد و راهنمایی عشایر در زمینه بهداشت محیط و انجام اقدامات لازم در این زمینه.
– ترویج روش های نوین، دامداری، دامپروری و علوفه کاری.
– انجام اقدامات لازم برای حفر چاه عمیق و نیمه عمیق، سدهای خاکی چاههای مالداری و تامین تانکرهای ثابت و سیار جهت آب آشامیدنی و همچنین آب مورد نیاز دام ها.
– تهیه علوفه در ایستگاههای استقرار دام و پرواربندی دامهای عشایر.
انجام اقدامات لازم بمنظور ایجاد و توسعه فعالیتهای صنایع دستی و صنایع دامی و تبدیلی.
– انجام اقدامات لازم در زمینه ساماندهی به زندگی عشایر و اقدام در تامین خدمات زیر بنائی مورد نیاز.
– فراهم آوردن امکانات لازم بمنظور اعطای وام به عشایر جهت انجام امور کشاورزی دامداری، دامپروری و غلوفه کاری و صنایع دستی و تبدیلی و زنبور داری، امور شیلات و گیاهان داروئی و صنعتی.
– اقدام در تامین خدمات زیر بنائی مورد نیاز در مناطق مناسب طبق برنامه های مصوب.
– تهیه امکانات لازم و ایجاد جایگاههای سوخت رسان در مناطق عشایری.
– ترویج و آموزش شیوه های استفاده از سوخت فسیلی در مناطق عشایری.
– انجام خدمات زیربنائی مورد نیاز مورد نیاز در مناطق عشایر.

وظایف مدیریت امور عشایر استان

_ شناسایی مناطق زیست و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و تولیدی عشایر در حوزه عملیات
_ تهیه و تنظیم آمار جمعیت ، تعداد دام عشایر و همچنین شناخت مسیر کوچ عشایر
_ بررسی و تعیین احتیاجات عشایر در منطقه عملیات در زمینه پروژه های عمرانی ، علوفه و مواد داروئی ، واکسن ، تولیدات کشاورزی ، آب آشامیدنی عشایر ، و آب موردنیاز دامها
_ فراهم آوردن موجبات ایجاد و گسترش فعالیت های تعاونی عشایری متناسب با حدود عملیات آنها
_ ایجاد کارگاههای صنایع دستی و صنایع تبدیلی نمونه و کمک و راهنمائی های لازم به آنها
_ فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور اعطای وام جهت انجام امور دامداری ، دامپروری و کشاورزی و علوفه کاری
_ احداث ایستگاههای پرواربندی ، استقرار دام ، کشتارگاههای صنعتی ، سردخانه ، کارخانجات و کارگاههای ، تهیه خوراک دام در مراکز تجمع عشایر با توجه به برنامه های مصوب
_ تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای مربوط به تأمین اب آشامیدنی بهداشتی مورد نیاز عشایر و اب مورد نیاز دام عشایر
_ احداث و مرمت و نگهداری ایلراهها و گذرگاهها و راهها و پلهای مناطق عشایری
_ انجام امور نقشه برداری ، نقشه کشی و محاسبات فنی پروژه های عمرانی و تأسیساتی مربوط
_ نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و تأسیساتی که توسط پیمانکاران انجام می شود .
_ نظارت بر نحوه نگهداری و حفاظت از گذرگاهها ، پناهگاهها و انبارهای ذخیره علوفه دام و شبکه آبرسانی و ایستگاههای پرواربندی و ایستگاههای استقرار دام او آبشخورها در سطح مناطق عشایری .
_ تهیه دستورالعمل های لازم برای ادارت تابعه جهت ترویج روش های نوین دامداری ، دامپروری و علوفه کاری و انجام اقدامات لازم در زمینه امور بهداشتی و دامپزشکی در زمان کوچ عشایر و کمک های بین راهی
_ ایجاد و بهره برداری از مراکز پرورش دام و انجام اقدامات لازم جهت انتخاب ، اصلاح و تکثیر نژادهای دام
_ اجرای برنامه های مربوط به درمان ، تغذیه ، پرورش ، بهداشت و واکسیناسیون دامها از طریق اداره کل دامپزشکی

شرح اهم وظایف واحد امور مالی

۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قوانین و مقررات مربوطه
۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
۳- نگهداری و تحویل وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
۴- نگهداری حساب اموال دلتی و نظارت بر اموال مذکور
۵- ثبت و نگهداری اعتبارات و همچنین تأمین اعتبار لازم پس از کنترل اسناد هزینه برطبق قوانین و مقررات مربوطه
۶- شرکت در هیأتهای مربوط به امور مناقصه در سازمان
۷- صدور چکهای مرتبط به هزینه های جاری و عمرانی پس از تأمین اعتبارات لازم و تهیه و تنظیم لیست های مربوط به آن
۸- جمع آوری لیست های پاداش ماهانه از تمام واحدهای سازمان و تهیه اسناد مربوط جهت پرداخت پاداش ها
۹- جمعداری اموال
۱۰- پرداخت حقوق پرسنل
۱۱- حسابداری و پرداخت حق الزحمه طرحهای عمرانی ، مطالعاتی و . . .

شرح اهم وظایف واحد طرح و برنامه :

مجموعه ای از فعالیت های اداری و مالی در جهت اجرا و آماده سازی برای بهره برداری و ارزشیابی طرحهای عمرانی استان و نیز فعالیت های جاری دستگاه می باشد .
از اهم وظایف این واحد می توان به مارد زیر اشاره کرد :

۱- استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود و همچنین ایجاد ظرفیت های جدید از طریق مطالعه و تحقیق در مناطق عشایری استان
۲- تصویب طرحها و پروژه های شناسایی شده و تطبیق آن با برنامه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان در قالب برنامه
۳- حمایت از کارشناسان برای انجام مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح جهت افزایش توان فنی و اجرایی مدیریت امور عشایر استان تهران
۴- طراحی و استقرار شیوه های عملی دقیق برای الزام به گزارش دهی و گزارش گیری از جریان تهیه و اجرای طرح های عمرانی در زمان معین
۵- ارزشیابی زمانبندی شده از عملکرد مسئولین امور عشایر شهرستانها مشتمل بر معیارها و روش های ارائه شده
۶- ایجاد هماهنگی در روابط بین استان و شهرستانهای مرتبط با مطالعه و اجرای طرح های عمرانی طرحهای عمرانی و مطالعاتی
۷- تهیه و تنظیم مبادله موافقتنامه تملک دارائیهای سرمایه ای
۸- تهیه و تنظیم بودجه شرح اعتبارات هزینه ای دستگاه

و همچنین پیگیری برنامه هایی نظیر :
_ تحول اداری و موارد مرتبط با توسعه منابع انسانی مدیریت
_ بررسی شرح خدمات ارسالی شرکت های مرتبط با مبحث IT
_ پییگیری نصب و راه اندازی شبکه داخلی

شرح اهم وظایف واحد مطالعات

۱- بررسی و مطالعه و تهیه برنامه های پنجساله مطالعاتی عشایر استان
۲- تهیه و معرفی پروژه های مطالعاتی سالانه
۳- انجام تشریفات قرارداد و انعقاد قراردادهای مطالعاتی با شرکتهای منتخب
۴- نظارت بر کار مشاورین در حین اجرای پروژه
۵- ارزیابی پروژه های مطالعاتی به اتمام رسیده توسط مشاور و نهایتاً تصویب یا رد آنها
۶- تهیه و ارائه آمار بارندگی به سازمان امور عشایر ایران
۷- ارائه اطلاعات موجود ( بر اساس مطالعات انجام شده ) به مراجع ذیربط
۸- تهیه نقشه های مناطق عشایری و سایر نقشه های مورد نیاز
۹- تهیه و اجرای بانک اطلاعات عشایر استان
۱۰- تهیه گزارشات در خصوص شناسایی عشایر مورد درخواست مدیریت و معاونت
۱۱- دبیرخانه جلسات داخلی شورای هماهنگی مدیریت
۱۲- راه اندازی و مسئولیت مرکز اسناد علمی دستگاه
۱۳- تهیه سیمای عشایر استان و شهرستانها
۱۴- پیگیری طراحی سایت اینترنت مدیریت امور عشایری استان تهران بر عهده این واحد می باشد

شرح اهم وظایف واحد عمران و امور زیربنایی :

۱- بازدید از مناطق عشایر استان تهران
۲- رایزنی با مسئولین امور عشایر شهرستانها در خصوص پروژه های مورد نیاز عشایر منطقه
۳- تهیه مشخصات فنی پروژه ها و براورد هزینه اجرای پروژه مطابق با استانداردهای موجود
۴- حضور در جلسات با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و رایزنی و دفاع از پروژه های پیشنهادی
۵- پیگیری و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی مصوب
۶- گزارشگیری از پیشرفت فیزیکی پروژه ها بصورت زمانبندی شده از شهرستانها
۷- پاسخ به مکاتبات و تهیه گزارشات ماهانه ، سالانه ، و برنامه های توسعه عمرانی مناطق عشایر

شرح اهم وظایف واحد بهسازی تولید ، امور تعاونیها و مشارکت مردمی :

۱- بهسازی امور تولید
۱- فراهم کردن تسهیلات بانکی برای عشایر و شرکتهای تعاونی عشایری
۲- امکان سنجی و تهیه طرحهای تولیدی در مناطق عشایری و همچنین نظارت بر اجرای آن
۳- فراهم کردن زمینه های مناسب برای عرضه مستقیم محصولات تولیدی عشایر از طریق شبکه تعاونیها
۴- پیگیری امور مربوط به مراتع و اراضی در اختیار عشایر با منابع طبیعی استان
۵- تأمین نهاده های دامی و نظارت بر اجرای آن در شبکه تعاونیها
۶- پیگیری امور مربوط به بیمه دام عشایر
۷- تهیه طرح تعادل دام و مرتع ، همکاری و نظارت بر اجرای آن
۸- پیگیری برای اتنجام فعالیت های جنبی توسط عشایر بمنظور ایجاد اشتغال
۹- پیگیری امور مربوط به دامپزشکی دام عشایر
۱۰-پیگیری اجرای پروژه های سوخت فسیلی در مناطق عشای

۲- امور تعاونیها
۱- حسابرسی شبکه تعاونیها
۲- پیگیری برای تهیه اسناد و مدارک قانونی شبکه تعاونیها
۳- پیگیری برای برگزاری مجامع عمومی شبکه تعاونیها
۴- تأئید ارکان و کارکنان شبکه تعاونیها
۵- بازرسی شبکه تعاونیها
۶- پیگیری برای برگزاری جلسات هیءت مدیره شبکه تعاونیها
۷- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به شبکه تعاونیها و اطلاع رسانی
۸- تهیه و تنظیم سیاست ها و خط مشی های مدیریت امور عشایر استان در رابطه با شبکه تعاونیها
۹- پیگیری در خصوص تهیه و توزیع ارزاق عمومی مونیاز عشایر توسط شبکه تعاونیها

۳- مشارکت مردمی
۱- پیگیری امر مربوط به بیمه خدمات درمانی عشایر
۲- پیشنهاد و اجرای پروژه های آموزشی و ترویجی برای عشایر
۳- برگزاری کلاسهای آموزشی برای ارکان و کارکنان شبکه تعاونیها
۴- شناسایی و معرفی عشایر نمونه استان
۵- برگزاری همایش ها و گردهمایی ها برای بررسی مسائل و مشکلات در شبکه تعاونیها و جامعه عشایر
۶- پیگیری جهت تشکیل بسیج عشایر در استان و نظارت بر نحوه عملکرد آن
۷- پیگیری جهت جذب اعتبار ۳۰۲۲۸ در خصوص اجرای پروژه های ترویجی ویژه زنان عشایر

شرح اهم وظایف واحد امور حقوقی
۱- رسیدگی به دعاوی و اختلافات و مطالبات شرکتهای تعاونی
۲- رسیدگی به دعاوی عشایر با سازمانهای دیگر
۳- رسیدگی به دعاوی عشایر در خصوص بهره برداری از مراتع
۴- رسیدگی به اختلافات مرتعی بین عشایر و اشخاص
۵- تشکیل کمیسیون انجام معاملات
۶- تنظیم ونظارت بر قراردادهای اجرایی سازمان با پیمانکاران
۷- پیگیری و تشکیل شوراهای حل اختلاف عشایر

شرح اهم وظایف واحد روابط عمومی
۱- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها ، اقدامات طرحها و برنامه های سازمان بمنظور تنظیم سیاست های خبری تبلیغاتی و اجرای طرحهای انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی با توجه به خط و مشی کلی از طریق :
– شرکت در جلسات مهم سازمان
– ارتباط مستمر و مستقیم با مسئولین
– شرکت در گرد همایی ها
– دریافت گزارش فعالیت ها ، طرحها و برنامه های واحد های مختلف سازمان
– جمع آوری هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نیاز
– ارتباط مستمر با جراید و رسانه های گروهی
۲- فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم و مسئولین سازمان از طریق :
– برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی
– برپایی سخنرانی ها
– سفرها ، بازدیدها و ملاقاتها
– برگزاری ملاقات عام
۳- برقرای ارتباط با سایر ارگانها و سازمانهای دولتی برحسب ضرورت
۴- ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولین سازمان از طریق برقرای جلسات داخلی
۵- تهیه و تدوین اخبار ، بیانیه ها ، اطلاعیه ها و پیامهای سازمان و ترتیب نشر و انعکاس آن در رسانه های گروهی
۶- انتشار نشریه داخلی
۷- تهیه عکس ، اسلاید و فیلم از فعالیت های سازمان و ایجاد آرشیو سمعی و بصری
۸- انجام امور خطاطی و طراحی در زمینه های مختلف
۹- مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها ، کنفرانس ها ، نمایشگاهها و میمهانی های رسمی
۱۰- بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظایف محوله و ارائه نتایج حاصله به مسئولین
۱۱- انجام سایر امور مربوطه که برحسب ضرورت از طرف ریاست سازمان جهت اقدام ابلاغ می گردد .
لازم به توضیح است موارد ذکر شده اهم شرح وظایف برای واحد روابط عمومی می باشد ولی در واحد روابط عمومی مدیریت امور عشایر استان بدلیل وجود برخی محدودیت ها ازجمله منابع مالی و انسانی بشتر موارد ذکر شده صورت نمی گیرید .

شرح وظایف حراست و بازرسی :
_ _ پیگیری اخذ کارت پرسنلی کارکنان _ جلوگیری از افراد متفرقه به محیط اداره
_ _ سرکشی ، کنترل و حراست فیزیکی ستاد و شهرستانها
_ پیگیری ، نظارت و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از ایجاد رفتارها و برخوردهای ناشایست در محیط اداره و اقدام لازم در صورت بروز از طریق مبادی ذیربط با هماهنگی
_ انجام مکاتبات محرمانه مرتبط با حراست با هماهنگی
_ بازرسی مستمر از شهرستانها و شرکتها و نظارت بر عملکرد شرکتها
_ پیگیری وصول بدهی بدهکاران به شرکتها و اتحادیه با همکاری واحد حقوقی
_ پیگیری و برگزاری دوره های ترویجی ، مجامع عمومی ، جلسات هیئت مدیره
_ نظارت بر انتخابات اعضاء هیئت مدیره ، مدیران عامل بصورت منظم در تاریخ های مقرر
_ پیگیری و تحقیق از مراجع ذیربط برای تشخیص صلاحیت ارکان تعاونیها و معرفی برای ثبت شرکتها ، ثبت تغییرات و غیره …
_ نظارت و کنترل دقیق و دائم بر نحوه توزیع آرد ، سبوس و… و کنترل و اخذ مستندات لازم
_ ارائه گزارش بازدیدها و جلسات و ارائه پیشنهادات
_ انجام سایر امور محوله و مشارکت و همکاری در سایر فعالیت های واحدها

شرح وظایف امور عمومی و ماشین آلات :
_ پیش بینی و خرید ملزومات ، پیگیری انجام تعمیرات و تعویض موارد فرسوده و مستهلک ، نقاشی و نهایتاً نگهداری ساختمان اداری و رفع احتیاجات بخش های مختلف
_ پیگیری انجام مستمر نظافت عمومی بخش های مختلف ساختمان و محوطه جلو اداره
_ پیگیری و نظارت مستمر بر نحوه تهیه ، نوع ، کیفیت و توزیع غذا و اعمال تغییرات لازم برای بهبود شرایط سرو غذا ، توزیع چای و …
_ نظارت بر نحوه شستشوی ظروف غذا ، استکان ها و … و تذکرات لازم برای رعایت بهداشت کامل نیروی خدماتی از لحاظ پوشش و غیره
_ پیگیری و نظارت بر نحوه نگهداری صحیح خودروهای ستادی و شهرستانی و تذکرات لازم
_ تشکیل پرونده کامل برای هر یک از خودروهای مدیریت ( سند ، بیمه ، کپی شناسنامه ، کپی گواهینامه راننده ، برگ تحویل و تحول ، لیست تعمیرات و تعویض قطعه با هزینه مربوطه ، برگ محاسبه سوخت مصرفی و .. )
_ پیگیری و انجام بموقع تعمیرات ، اخذ معاینه فنی ، پرداخت جرائم توسط راننده ، اخذ طرح و مجوز تردد در محدوده ترافیک
_ نظارت و اجرایی کردن صرفه جویی در مصرف آب ، برق ، گاز ، تلفن و تذکرات لازم
_ سرکشی مستمر و ارائه گزارش خسارت به کمیسیون خسارت خودروها
_ پیگیری تا مرحله دریافت خودروهای کمک دار سالم مورد نیاز از جهاد کشاورزی استان
_ اخذ پرینت کارکرد تلفن ها از امور مالی و محاسبه تلفن های شخصی و ارائه گزارش به مدیریت
_ پیگیری تا رفع موانع سندی و غیره خودروهای فرسوده و انجام مزایده برای جایگزینی با خودروهای نو
_ ارائه گزارش از بازدیدها و جلسات و ارائه پیشنهادات
_ انجام سایر امور محوله و مشارکت و همکاری در سایر فعالیت های واحدها
_ انجام مسئولیت بازرسی و رسیدگی به شکایات ، شرکت در جلسات مربوطه ، انجام مکاتبات و اقدامات مورد نیاز

شرح وظایف نگهبان ، اپراتور تلفن و خدماتی :
_ پاسخگویی به تماسهای تلفنی و مراجعات ارباب رجوع ، تحویل فرم طرح تکریم و اخذ تکمیل شده آن
_ برقراری ارتباطات تلفنی واحدهای مدیریت برای انجام کارهای اداری و ارسال نمابر به دفتر
_ جلوگیری از ورود افراد متفرقه به اداره و نیز کارکنان به نگهبانی ( ورود ممنوع )
_ جلوگیری از تماس های تلفنی شخصی به شهرستان از محل نگهبانی
_ اخذ وجه کپی شخصی از افراد ( هر برگ ۱۵۰ ریال ) ( ورود افراد برای کپی و تلفن ممنوع )
_ جلوگیری از پارک خودروهای شخصی کارکنان و افراد متفرقه جلوی اداره
_ انجام فعالیت های خدماتی ( نظافت ساختمان ، شستشوی ظروف ، و توزیع چای و غذا ، جابجایی اجناس و اموال اداری ، آبیاری و .. ) با همکاری نیروهای خدماتی
_ جلوگیری از خروج کارکنان بدون برگه و نیز ممانعت از خروج اموال اداری بدون برگه
_ ارائه گزارش هفتگی مکتوب از خروج کارکنان و اموال و … به مدیریت
_ راهنمایی و هدایت ارباب رجوع
_ انتقال زباله و آشغال به خارج از اداره رأ س ساعت ۹ شب و جلوگیری از تجمع آشغال و زباله جلوی اداره
_ انجام سایر امور محوله و مشارکت و همکاری در سایر فعالیت های واحد ها
_ صرفه جویی در مصرف آب ، برق ، گاز و تلفن و ارائه پیشنهادات

شرح وظایف مسئول دفتر :
_ برقراری ارتباط تلفنی مدیریت با سایر سازمانها و اشخاص
_ تنظیم و یادآوری برنامه های ملاقات ، جلسات ، بازدیدها و مأموریت های مدیریت
_ تایپ نامه ها و گزارشات مدیریت و اصلاح نامه های واحدهای مدیریت
_ توزیع نامه های وارده و تحویل شده از دبیرخانه بین واحدها و ارجاع موارد ضروری به مدیر
_ ارسال نامه ها از طریق نمابر و تحویل نامه های صادره به دبیرخانه برای ارسال به پست یا ستزمانها
_ کنترل انجام نظافت و سایر امکانات و خدمات حوزه مدیریت
_ پیگیری و توزیع دستورات مدیریت و انتقال موارد شفاهی مدیر به واحدها
_ ارائه پیشنهادات
_ انجام سایر امور محوله
_ مشارکت و همکاری در سایر فعالیت های واحدها

شرح وظایف مسئول امور عشایر شهرستان :
_ پیشنهاد پروژه های عمرانی ، مطالعاتی ، تولیدی و نظارت بر اجرای آن توسط پیمانکار
_ پاسخگویی به مکاتبات ، پیگیری و اجرای دستورالعمل ها و بخش نامه ها و موارد درخواستی از مدیریت
_ شرکت در جلسات و کمیته های برنامه ریزی شهرستان و دفاع از پروژه ها ، برنامه ها و اعتبارات عشایری
_ معرفی عشایر به بانکها برای دریافت تسهیلات بانکی و پیگیری تا جذب و ارائه گزارش هفتگی آن
_ نظارت ، هدایت و حمایت از شرکت تعاونی عشایری شهرستان ( ( کنترل عملکرد ، ترازهای مالی )
_ انتخابات هیئت مدیره و مدیرعامل ، برگزاری مجامع عمومی ، خرید دام و فرآورده های دامی ، توزیع تهاده های دامی ، آرد و سایر مایحتاج عشایر و آبرسانی سیار و … )
_ اجرای طرح طبقه بندی و اولویت بندی عشایر ، پالایش آماری عشایر و دام مناطق عشایر و کانونها
_ همکاری در تهیه سیمای عشایر شهرستان و بانک اطلاعات عشایر ، ، طرحهای تولیدی ، خدماتی و بازرگانی
_ پیگیری و ارائه راهبردهای اجرایی و پروژه های کاربردی در خصوص آئین نامه ساماندهی عشایر مصوبه هیئت وزیران از طریق کمیته برنامه ریزی شهرستان ( گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص جامعه عشایری شهرستان )
_ حفظ اموال اداری و خودروهای تحویلی به شهرستان و پیگیری جبران خسارت وارده
_ پیگیری ارتقاء سطح و تعداد پست های سازمانی تشکیلات شهرستانی از طریق فرمانداری و مبادی ذیربط شهرستانی
_ رسیدگی و حل اختلافات قومی قبیله ای میان عشایر ، شناسایی افراد صالح و متعهد از میان عشایر و تشویق آنها برای حضور به عنوان کاندید هیئت مدیره و مدیر عامل
_ پیگیری و تحویل پروژه های عمرانی اجرا شده به بهره برداران و ارائه راهنمائی های لازم برای نگهداری آن
_ سرکشی منظم و مستمر به مناطق عشایری ، ارائه گزارش بازدیدها و جلسات و پیشنهادات
_ انجام سایر امور محوله ، مشارکت و همکاری در سایر فعالیت های واحدهای ستادی و شهرستانهای دیگر
وظایف ادارات تابعه امورعشایر ( شهرستانها و مناطق عشایری )

_ جمع اوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و تولیدی عشایر در منطقه عملیات
_ تشخیص و تعیین نیازمندیهای عشایر منطقه در زمینه علوفه ، مواد داروئی ، واکسن ، تولیدات کشاورزی ، آب آشامیدنی آب موردنیاز دامها و غیره در منطقه و خدمات عمرانی و اقدام در تأمین آنها
_ انجام کمک های لازم برای تأسیس تعاونیها و توسعه و تشویق فعالیت های تعاونی در مناطق عشایری
_ همکاری لازم با عشایر در زمان کوچ از نظر ارائه خدمات حین کوچ به عشایر
_ ارشاد و راهنمائی عشایر در زمینه بهداشت محیط و انجام اقدامات لازم در این زمینه
_ ترویج روشهای نوین دامداری ، دامپروری و علوفه کاری
_ انجام اقدامات لازم برای حفر چاه عمیق و نیمه عمیق ، سدهای خاکی ، چاههای مالداری و تانکر ثابت و سیار جهت آب آشامیدنی و همچنین آب مورد نیاز دامها
_ تهیه علوفه در ایستگاههای استقرار دام و پرواربندی
_ نگهداری ، اداره و بهره برداری از ایستگاههای استقرار دام و پرواربندی و سایر تأسیسات
_ پیگیری برای واکسیناسیون دامهای عشایر بر اساس احتیاج در فصول اختلف از طریق ادارات دامپزشکی
_ انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد و توسعه فعالیت های صنایع دستی و صنایع تبدیلی
_ فراهم آوردن امکانات لازم به منظور اعطای وام به عشایر جهت انجام امور دامداری ، دامپروری ، کشاورزی و علوفه کاری
_ اقدام در تأمین خدمات عمرانی مورد نیاز عشایر در مناطق مناسب طبق برنامه های مصوب
_ پیگیری امور مربوط به بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی عشایر
_ پیگیری امور مربوط به بیمه دام عشایر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *