طرح تکریم

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف صورت گرفته است ؟

بله
تا حدودی
خیر

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
بد

آیا خدمات مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟

بله
خیر

در مجموع عملکرد مورد مراجعه در ارتباط با خدمات رسانی و پاسخگویی مناسب را چگونه ارزیابی می کنید ؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

نظر سنجی

۱-در استفاده از انر‍ژیهای  نو کدام مورد مهمتر است؟

آبگرمکن خورشیدی
پمپ خورشیدی

۲- بنظر شما محوریت ساماندهی عشایر کدام مورد است؟

کوچ
ساماندهی