اقلیم استان

استان سیستان وبلوچستان دارای اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی بوده و میانگین بارش سالانه در این استان حدود ۱۱۰ میلیمتر و متوسط دمای آن را ۲۲ الی ۳۷ درجه سانتیگراد در تغییرات و بطور کلی سیستم آب و هوایی حاکم بر منطقه از گرم و خشک تا معتدل سرد و کوهستانی برحسب نواحی و ارتفاعات متغیر است رطوبت نسبی استان معادل ۳۷.۵ درصد می باشد.

-به علت نزدیک بودن استان به کویر لوت ، این استان دارای آب  و هوای گرم و خشک با زمستانی  معتدل می باشد و در تابستان روزهای گرم و شبها خنک است و در زمستان روزها آفتابی و شبها یخبندان است . تغییرات درجه حرارت در شبانه روز و همچنین دامنه نوسان حرارتی سالیانه زیاد و رطوبت نسبی هوا کم و بارندگی سالیانه هم خیلی کمتر از متوسط بارندگی در سطح کشور است .

بیش از ۷۵% نزولات جوی در فصل سرد صورت می گیرد . در فصل گرم سال فعالیت مونسون هند می باشد ممکن است این منسون روی منطقه تاثیر گذار باشد . استان سیستان و بلوچستان با ۲۱ درصد بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت در سال زراعی ۸۰-۷۸ از نظر شدت خشکسالی در سطح ایران دارای بدترین شرایط بوده است .

در یک دوره آماری ۱۵ ساله ( ۷۹-۶۵ ) دمای هوای ایستگاه سینوپتیک زاهدان با میانگین سالانه ۱۸.۳ درجه سانتیگراد ، خاش ۱۹.۷ درجه سانتیگراد ، سراوان ۲۱.۸ درجه سانتیگراد ، زابل ۲۱.۹ درجه سانتیگراد ، چابهار ۲۶ درجه سانتیگراد و ایرانشهر ۲۶.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب از کمترین و بیشترین میزان دما برخوردار بوده اند .

همچنین میانگین رطوبت نسبی در یک دوره ۱۵ ساله آماری زاهدان ، خاش ، سراوان ، ایرانشهر با میانگین رطوبت نسبی ۳۱ درصد ، زابل ۴۱ درصد و چابهار ۷۶ درصد از کمترین و بیشترین درصد میانگین رطوبت نسبی برخودارند.

همچنین در یک دوره ۱۵ ساله میانگین بارندگی سالیانه به ترتیب زابل ۶۲.۶ میلیمتر ، زاهدان ۷۷.۱ میلیمتر ، سراوان ۱۱۴.۴ میلیمتر و ایرانشهر ۱۱۴.۵ میلیمتر و چابهار ۱۲۲.۳ میلیمتر و خاش ۱۶۱.۶ میلیمتر کمترین و بیشترین میانگین بارندگی سالانه را برخوردار بوده اند .

نوع اقلیم استان براساس الگوی آمبرژه:

– اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی

– منطقه گرم و خشک

وضعیت دما:

– حداکثر مطلق ۳۲ درجه سانتیگراد

– حداقل مطلق ۷.۵ درجه سانتیگراد

– میانگین سالانه دما ۱۹.۶ درجه سانتیگراد

– میانگین سالانه حداقل دمای استان ۲۲ درجه سانتیگراد

– میانگین سالانه حداکثر دمای استان ۳۷ درجه سانتیگراد

وضعیت بارش ها:

مقدار۱۰۰ درصد از بارش ها ی استان به صورت باران می باشد.

– متوسط حجم کل میزان نزولات آسمانی سالانه ۲۰۰۰ میلیون مترمکعب

– متوسط تبخیر سالانه ۳۸۰۰ میلیمتر

ـ میانگین بارندگی سالیانه ۱۱۰ میلیمتر

ـ حداکثر بارندگی ۱۶۱.۶ میلیمتر

ـ حداقل بارندگی ۶۲.۶ میلیمتر

شاخص های رطوبتی:

– میانگین رطوبت نسبی استان ۳۷.۵ درصد است.

– میانگین حداقل درصدرطوبت نسبی ۷ درصد است.

– میانگین حداکثر درصدرطوبت نسبی ۶۷.۷ درصد است.

باد:

– باد غالب : شمال و شمال غرب

– سرعت حداکثر ۹۰ کیلومتر بر ساعت

– مزایا و محدودیت های حاصل ازوزش باد: محدودیتها : وزش طوفانهای شدید همراه گرد و خاک

مزیت : استفاده از انرژی باد در تولید برق

میزان روزهای آفتابی:

با توجه به قرار داشتن استان در منطقه گرم و خشک، استان بیش از ۳۰۰ روز آفتابی برخوردار است.

شاخص های اقلیم (بر اساس آخرین آمار سازمان هواشناسی استان)
ردیفشاخصزیرشاخصمقدار
۱بارندگی (میلیمتر)میانگین سالانه۱۱۰
۲حداقل سالانه
۳حداکثر سالانه
۴بارش فصلی
۵درصد بارش فصلی
۶دما  (  c   )متوسط حداقل۲۲
۷متوسط حداکثر۳۷
۸متوسط کل۱۹.۶
۹حداکثر مطلق۳۲
۱۰حداقل مطلق۷.۵
۱۱رطوبت نسبی (% )حداکثر سالانه۶۷.۷
۱۲متوسط سالانه۳۷.۵
۱۳حداقل سالانه۷
۱۴میزان تبخیر (میلیمتر)جمع سالانه
۱۵بادجهت باد غالبشمال و شمال غرب
۱۶سرعت حداکثر۹۰

مآخذ: سازمان هواشناسی استان

 

– عوارض طبیعی :

  ارتفاعات :

کوههای این استان جزو رشته کوههای مرکزی ایران است و شامل ناهمواری های مشرق چاله است و ارتفاعات دیواره شرقی و جنوبی چاله جازموریان میباشد. این کوهها به هم متصل نبوده بلکه حوضه های پست داخلی در فواصل آنها رشته های مشخصی را بوجود آورده است . پهنای کوهستانی از شمال به جنوب افزایش میابد و بطورکلی این ناهمواریها شامل دو قسمت میباشد . ارتفاع از سطح دریا در نواحی مختلف استان بسیار متفاوت می باشد. مرتفع ترین نقطه ۴۰۴۲ متر ( قله تفتان ) و کم ارتفاع ترین آن سواحل دریای عمان می باشد.

– کوههای بلوچستان :

کوههای بلوچستان بین چاله لوت و جازموریان و بیابان ماشکید و سواحل دریای عمان گسترده شده اند . ارتفاعات مهم این ناحیه عبارتند از : کوه تفتان، کوه بزمان، کوه بیرک، ملک سیاه کوه و کوههای بم پشت .

کوه تفتان با ارتفاع ۴۰۴۲ متر ، کوه بزمان با ارتفاع ۳۴۹۷ متر ، ملک سیاه کوه با ارتفاع ۱۶۴۲ متر به ترتیب بزرگترین و کوچترین کوههای استان می باشند .

-کوههای سیستان :

این کوهها با جهت شمالی جنوبی ، شامل چین خوردگی های فشرده ای هستند که از غرب به بیابان لوت و از شرق به دشت سیستان منتهی می گردد .

کوه خواجه : توده بازالتی کوه خواجه در حاشیه دریاچه هامون و در غرب زابل بین فرا رود و کوه زرد تنها کوه دشت سیستان با ارتفاع ۹۰۰ متر از سطح دریاست .

–  منابع تامین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها :

آب مورد نیاز استان از طریق ۸۸۲۹ حلقه چاه ، ۱۵۳۵ رشته قنات و ۷۹۱ دهنه چشمه به میزان آبدهی ۱۴۶۹ میلیون متر مکعب و رودخانه های هیرمند ، سرباز ، لادیز ، بمپور با میزان آبدهی متوسط ۳۶۷۳ میلیون متر مکعب تامین می شود.

استان سیستان وبلوچستان دارای ۶ حوزه آبخیز با وسعتی حدود ۱۷۱۲۹۸۷۶ هکتار به شرح ذیل می باشد:

  • حوزه آبخیز هامون کاسه سیستان
  • حوزه آبخیز کویر لوت
  • حوزه آبخیز ماشکید سراوان
  • حوزه آبخیز هامون جازموریان
  • حوزه آبخیز دریای عمان
  • حوزه های آبخیز بسته ( گراغه و هامون چاه غیب )

–  رودخانه ها :

-رودخانه هیرمند: منبع اصلی تامین آب دشت سیستان و شاهرگ حیاتی منطقه سیستان است که از کوههای هندوکش و ارتفاعات بابایغما در ۴۰ کیلومتری غرب کابل در افغانستان سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافت ۱۰۵۰ کیلومتر وارد خاک ایران می شود .

-رودخانه بمپور: یکی از رودخانه های دائمی و پرآب بلوچستان از ارتفاعات کارواندر در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی ایرانشهر سرچشمه می گیرد .

-رودخانه سرباز: از شاخه های اصلی رودخانه باهوکلات است . طول رودخانه سرباز تا باهوکلات ۱۷۰ کیلومتر است و از بهم پیوستن رودخانه های فرعی تشکیل می گردد که بزرگترین آن رودخانه نسکند است .

-رودخانه باهوکلات: از بهم پیوستن رودخانه های کاجو و سرباز بوجود می آید و پس از گذشتن از دشتهای باهوکلات و دشتیاری به خلیج گواتر و دریای عمان می ریزد .

-رودخانه کهیر: یک رودخانه سیلابی است که از ارتفاعات تنگه سرحد سرچشمه گرفته و نهایتاً به دریای عمان  می ریزد.

-رودخانه ماشکید: از کوههای جنوب شرقی بلوچستان سرچشمه می گیرد پس از عبور از شمال بم پشت به پاکستان وارد می شود .

-رودخانه رابچ ( فنوج ): از ارتفاعات فنوج و بنت سرچشمه می گیرد و پس از آبیاری اراضی کشاورزی وارد چابهار و سپس دریای عمان می گردد .

-رودخانه تهلاب: از ارتفاعات اطراف کوه تفتان سرچشمه می گیرد . پس از مشروب ساختن اراضی لادیز و میرجاوه از ایران خارج و وارد پاکستان می شود .

میزان تخلیه  رود خانه های استان (بر اساس آخرین آماربرداری امور آب استان)
ردیفحوزه  آبریزحداقل دبیحداکثر  دبیمیزان تخلیه سالانه( میلیون متر مکعب )نوع مصرف کشاورزی و شرب
۱لادیز۰.۳۰.۹۹*
۲گزو۰.۹۵۱.۶۳۰*
۳ماشکید۲.۲۳.۳۷۰*
۴بمپور۱.۹۲.۶۶۰*
۵سرباز۷۹.۴۲۲۱*
۶کاجو۵.۲۷.۳۱۶۵*
۷کهیر۵.۳۸.۲۱۷۰*
۸رابچ۵.۲۷.۸۱۶۵*
جمع کل۲۸.۰۵۴۱.۱۸۹۰

مآخذ : امور آب استان

– دریاچه ها :

دریاچه هامون (سیستان ): این دریاچه در دشت سیستان با مساحت ۴۰۰۰ کیلو متر مربع و عمق متوسط ۵ متر (در فصول پرآبی ) بزرگترین دریاچه آب شرین کشوراست که در شمال غربی دشت سیستان قرار گرفته است .

اهمیت این دریاچه بخاطر آب شیرین آن و امکان پرورش و صید ماهی در سالهای پرآبی و تامین علوفه دامها از طریق حاشیه و نیزارهای آن می باشد.

دریاچه جازموریان : دریاچه فصلی است و در غرب بلوچستان واقع شده است و بیشتر آن در استان کرمان قرار دارد و مابین کوههای مکران و کوههای شاهسواران قرار گرفته است . این دریاچه دارای آب شیرین بوده و دارای نیزارها و علفزارهای فراوانی است .

آمار مربوط به منابع آب زیر زمینی همراه با میزان تخلیه سالانه آنهادر شهرستانهای مختلف استان در سال    ۱۳۸۴        ( میلیون متر مکعب)
شهرستانچاه نیمه عمیقچاه عمیقچشمهقناتجمع
تعداد (حلقه)تخلیه سالانهتعداد  (حلقه)تخلیه سالانهتعداد( دهنه)تخلیه سالانهتعداد (رشته )تخلیه سالانهتعداد (مورد)تخلیه سالانه
زاهدان۱۲۰۱۱۴۸.۷۵۳۶۰۱۰۸.۷۵۶۴۱۴.۳۶۳۴۸۵۱.۷۴۲۱۹۷۳۳۲۳.۶۰۲
خاش۷۷۷۱۲۴.۱۴۲۲۱۱۰۷.۶۳۸۳۴۴۴۱۸۹۰۳۱۳۳۷.۲۸۲۱۶۵۵۲۷۸.۸۶
سراوان۱۳۳۴۷۴.۷۲۲۹۷.۹۵۲۳۱۱.۸۰۶۳۰۷۶۹.۷۷۲۱۹۰۱۱۵۴.۲۴۸
ایرانشهر۱۸۳۴۳۰۶.۷۴۲۳۱۳۷۱.۱۴۸۵۰۴.۱۰۸۳۱۲۹۰.۱۸۵۲۵۰۹۴۷۲.۱۸۳
سرباز۷۶۵۵۶.۲۱۶۱۵۵.۴۲۲۹۱.۲۷۷۵۱۱۳.۳۹۸۶۰۷۶.۳۰۳
نیکشهر۷۱۹۱۴.۸__۶۶۶.۵۷۱۸۵۵۶.۴۷۹۷۰۷۷.۸۴
چابهار۵۹۴۴۴.۷۵۱۰۳.۷۸۵__۱۱۱.۶۷۵۶۱۵۵۰.۲۱
کنارک۴۷۹۴۲.۱۱۱۱۱.۷۵۵____۴۹۰۴۳.۸۶۵
زابل۱۲۱.۱۳۷۶۱.۲۸۴۷۰.۴۴۱۴۰.۶۷۸۲۹۳.۵۴
جمع استان۷۷۱۵۸۱۳.۳۶۵۹۶۵۳۰۷.۷۳۷۹۱۳۸.۳۶۲۱۵۳۱۳۲۱.۱۹۴۱۱۰۰۲۱۴۸۰.۶۵۱

مآخذ : شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

 

– خلاصه منابع آب:

– میزان کل نزولات سالانه استان      ۲۰۰۰  میلیون متر مکعب

– جریانات ورودی آب به استان         ۸۰۰      میلیون مترمکعب

– جریانات خروجی آب از استان       ۳۳۷۳     میلیون مترمکعب

– برآوردمیزان آب زیرزمینی استان  ۱۴۸۰      میلیون مترمکعب

آمار مربوط به چگونگی مصرف آب در استان سیستان و بلوچستان به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۸۴                         (میلیون متر مکعب)
ردیفنوع مصرف منابع آب زیرزمینی
کشاورزیشرب عمومیصنعتجمع
زاهدان۳۰۱.۲۳۲۲۰.۴۸۱.۸۹۳۲۳.۶
خاش۲۶۴.۸۷۸.۶۳۸۵.۳۴۴۲۷۸.۸۶
سراوان۱۳۸.۵۸.۷۷.۰۴۱۵۴.۲۴۸
ایرانشهر۴۸۸.۱۸۱۸.۴۷۵.۵۳۴۷۲.۱۸
سرباز۷۳.۱۷۳۳.۱۳۰.۰۲۷۶.۳۳
نیکشهر۷۳.۵۷۲۴.۲۶۸۷۷.۸۴
چابهار۴۸.۴۴۱.۷۷۵۰.۲۱
کنارک۴۱.۳۸۵۲.۴۸۴۳.۸۶۵
زابل۲.۹۵۰.۵۸۶۳.۵۴
جمع کل۱۳۹۲.۲۹۶۸.۵۲۱۹.۸۱۴۸۰.۶

مآخذ : امور آب استان          

 

منابع آب زیر زمینی :

بهره برداری از آب های زیرزمینی در استان سابقه دیرینه داشته ، و در منطقه بلوچستان به طور اخص ، تنها منبع حیات اجتماعی- اقتصادی اهالی منطقه به شمار می رفته است . پیشینه استفاده از منابع آبی مورد نظر ابتدا از طریق چشمه ها و در مرحله بعدی با حفر و ایجاد قنوات برای مصارف شرب و کشاورزی صورت می گرفته است. پیشرفت و دستیابی فن آوری نوین و توسعه دستگاههای حفاری ، بهره برداری از آب های زیرزمینی در منطقه مورد نظر را متحول و تدریجا بهره گیری از سازه های سنتی منابع آب زیر زمینی با حفر چاه ، سهولت برداشت و قابلیت کنترل از آب خوان ها تغییر نموده است .

لازم به توضیح است که شهرستان ایرانشهر در مجموع با تخلیه سالانه ۴۷۲.۱۸۳ میلیون مترمکعب حاصل از تعداد ۲۵۰۹ منبع آب زیرزمینی ( شامل: ۱۸۴۳ حلقه چاه نیمه عمیق ، ۳۱۳ حلقه چاه عمیق ،  ۵۰ دهنه چشمه و تعداد ۳۱۲ رشته قنات ) در رتبه اول برداشت آب زیرزمینی استان در سال   ۱۳۸۴ قرار داشته است .

شهرستان زاهدان با تخلیه سالانه ۳۲۳.۶۰۲ میلیون مترمکعب ، از تعداد ۱۹۷۳ منبع آبی ( ۱۲۰۱ حلقه چاه نیمه عمیق ، ۳۶۰ حلقه چاه عمیق ،۶۴ دهنه چشمه و تعداد ۳۴۸ رشته قنات ) در رتبه دوم و شهرستان خاش با میزان ۲۷۸.۸۶ میلیون

مترمکعب ، حاصل از تعداد ۱۶۵۵ منبع آب زیر زمینی ( شامل : تعداد ۷۷۷ حلقه چاه نیمه عمیق ، ۲۲۱ حلقه چاه عمیق ، ۳۴۴ دهنه چشمه و نهایتا تعداد ۳۱۳ رشته قنات ) پس از شهرستانهای ایرانشهر و زاهدان رتبه سوم را در تخلیه منابع آب زیر زمینی استان در سال ۱۳۸۴ به خود اختصاص داده است .

این در حالی است که علاوه بر شهرستان زابل که به رغم تاثیرپذیری بالای خود از عوامل قهر آمیز اقلیمی – طبیعی خود  هم چون ” بادهای ۱۲۰ روزه” به عنوان پدیده ای ویران گر و قهر آشتی ناپذیر، پدیده طبیعی و ویران گر خشکسالی سالهای اخیر و وابستگی زاید الوصف خود به منابع آب سطح الاراضی و ” رودخانه هیرمند ” با تخلیه سالانه ۳.۵۴ میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی    ( ۱۲ حلقه چاه نیمه عمیق ، ۶ حلقه چاه عمیق ، ۷ دهنه چشمه ، و تعداد ۴ رشته قنات ) دارای کم ترین میزان تخلیه از منابع آب زیرزمینی بوده است ، شهرستان کنارک با میزان۴۳.۸۶۵میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی خود حاصل از تعداد ۴۷۹ حلقه چاه نیمه عمیق ، ۱۱ حلقه چاه عمیق (۴۹۰ منبع ) و پس از آن شهرستان چابهار با تخلیه میزان ۵۰.۲۱ میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی به کمک تعداد ۶۱۵ منبع ( تعداد ۵۹۴ حلقه چاه نیمه عمیق ، ۱۰ حلقه چاه عمیق و تعداد ۱۱ رشته قنات ) به ترتیب در  رده های دوم و سوم بعد از  شهرستان زابل کم ترین میزان برداشت و تخلیه آب از منابع آب زیر زمینی استان در سال ۱۳۸۴ رابه خود اختصاص داده اند .

مراتع :

حدود ۳/۵ درصد از مساحت استان یعنی حدود یک میلیون هکتار را جنگلهای گرمسیری تنک و خیلی تنک در برمی گیرد که قابل مقایسه با جنگلهای شمال یا حتی غرب کشور نیست . اما گونه های مقاوم و سازگار درسطح وسیع پراکنده می باشند و ترکیب گونه های جنگلی به تبع تغییرات آب و هوایی متفاوت می باشد.

مهمترین گونه های آن عبارتند از : چش – گز روغنی – حرا – کهور ایرانی – بنه یا بادام کوهی

سطح کل مراتع استان ۱۰۲۵۰۰۰۰ هکتار ( ۵۵% مساحت استان ) می باشد که مجموع علوفه خشک آن در شرایط نرمال ۶۴۵۱۰۰ تن برآورد گردیده است .

از بهترین مراتع استان می توان به مراتع حاشیه کوه تفتان ، بزمان ، جازموریان ، هامون سیستان ، اشاره نمود . این استان به لحاظ تنوع اقلیمی زیستگاه و محل رویش بیش از ۱۲۰۰ گونه گیاهی است که حدود ۷۰ گونه آن ارزش دارویی دارد .

بطور کلی ۲۴ کانون بحرانی فرسایش بادی در سطح استان شناسایی شده که مجموع سطوح آن درسطح استان برابر ۱۱۰۷۳۵۱.۵هکتار است که ۳۱۶۰۷۶.۵ هکتار آن دارای شدت زیاد ۶۳۴۳۱۹ هکتار دارای شدت متوسط و ۱۵۶۹۵۶ هکتار دارای شدت کم هستند.

کمی نزولات جوی ، درجه حرارت بالا ، رطوبت نسبی اندک ، پوشش گیاهی فقیر و میزان فرسایش آبی و بادی زیاد از جمله عوامل اصلی بیابانی بودن استان هستند . بادهای ۱۲۰ روزه سیستان عامل اصلی فرسایش بادی و حرکت ماسه های روان در مناطق شهرستانهای زابل و زهک می باشد.

مساحت جنگلهای استان سیستان و بلوچستان بالغ بر ۱۰۰۰۰۰۰ هکتار ، مساحت مراتع حدود ۱۰۲۵۰۰۰۰ هکتار و بیابانهای استان برابر با ۴۹۸۲۰۹۱ هزار هکتار بوده که به شرح جدول زیر آمده است.

مشخصات حوزه آبریز استان و منطقه عشایری از نظر فیزیوگرافی
ردیفحوزه آبریزمناطق عشایریمساحت  کیلومتر مربع
۱لارهیرمند۱۳۶۰
۲گوربندهیرمند۳۸
۳سیانجاهماشکیل۱۳۵۰
۴گزوماشکیل۴۷۶۱
۵کارواندرجازموریان
۶ماشکیلماشکیل۱۳۴۰۰
۷اسفندجازموریان
۸بزمانجازموریان
۹بمپورجازموریان۷۴۳۰
۱۰کانال بمپورجازموریانآب تنظیمی سد
۱۱کناروجازموریان
۱۲کارواندرجازموریان۳۶۷۰
۱۳سربازدریای عمان۲۴۲۰
۱۴سربازدریای عمان۶۸۵۰
۱۵نهنگدریای عمان
۱۶تنگ سرحهدریای عمان۸/۱۶۷
۱۷نیکشهردریای عمان
۱۸کاجودریای عمان۳۷۵۰
۱۹باهودریای عمان۸۹۱۰
۲۰کاجودریای عمان۵۸۳۰
۲۱رابچدریای عمان۷۶۰۰
۲۲کهیردریای عمان۴۵۸۰
۲۳شیلههیرمندخروجی هامون هیرمند
۲۴کانال شماره ۱هیرمندبرون مرزی
۲۵کانال کهیرهیرمندبرون مرزی
۲۶کانال شیردلهیرمندبرون مرزی
۲۷سیستانهیرمندبرون مرزی
۲۸کانال ورودی چاه نیمههیرمندبرون مرزی

مآخذ:  امور آب استان

 

آمار مربوط به وسعت جنگلها ،مراتع، بیابانهای استان  (۱۳۸۴)
شهرستانوسعت جنگلهاوسعت مراتعوسعت عرصه های بیابانی
خوبمتوسطفقیرجمع
زاهدان۸۵۰۰۰۱۹۰۰۰۰۱۶۰۶۷۱۲۱۷۹۶۷۱۲۸۵۲۶۱۶۷
خاش۱۲۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۱۳۱۵۶۱۸۱۸۶۵۶۱۸۲۸۵۹۰۱
سراوان۹۱۲۴۱۱۲۰۰۰۰۱۵۰۰۳۴۶۱۶۲۰۳۴۶۶۲۱۴۸۴
ایرانشهر۱۰۰۰۰۰۴۴۹۹۹۱۰۵۹۱۶۳۱۱۰۴۱۶۲۱۸۰۰۲۷۵
سرباز۴۳۳۶۷۵۰۰۱۸۶۴۰۰۰۸۶۹۰۰۱۱۲۰۰۰۰
نیکشهر۱۴۸۰۰۰۹۸۶۲۵۳۹۸۶۲۵۳۶۳۰۲۳۷
چابهار۱۷۶۳۹۲۱۵۳۳۳۱۳۱۵۳۳۳۱۳۲۹۴۲۳۷
کنارک۱۷۵۰۰۰
زابل۶۱۰۰۰۱۴۰۰۰۰۳۳۴۵۹۵۴۷۴۵۹۵۳۷۷۳۴۰
جمع کل۱۰۰۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۹۲۰۰۰۰۰۱۰۲۵۰۰۰۰۴۹۸۲۰۹۱

 

مآخذ: منابع طبیعی استان

 

میزان و نوع مراتع و ظرفیت چرای دامها
مراتع از نظر زمان بهره برداریمساحت   کل مراتعنوع مراتعمتوسط تولید علوفه خشک   (kg/he)ظرفیت چرا (واحد دامی)دام موجود (واحد دامی)
عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
%ha%ha%ha%ha%ha
ییلاقی۱۰۵۰۰۰۰۳۰۳۱۵۰۰۰۷۰۷۳۵۰۰۰۵۰۴۳۴۳۲۷۱۰۹۴۹۶۳
قشلاقی۹۲۰۰۰۰۰۳۰۲۷۶۰۰۰۰۶۶۶۰۷۲۰۰۰۴۳۶۸۰۰۰۳۰۱۱۰۸۳۰۴۲۵۵۴۹۱۳
میان بند
جمع۱۰۲۵۰۰۰۰۳۳۱۵۰۰۰۳۴۳۴۹۵۰۰۰۵۹۶۰۷۲۰۰۰۴۳۶۸۰۰۰۱۵۴۲۶۳۱۳۶۴۹۸۷۶

 

مراتع از نظر زمان بهره برداریمساحت   کل مراتعنسبت دام موجودبه ظرفیت

مراتع

( درصد )

نظامهای بهره برداری ازمراتع* ( خانوار)بهره برداری های فرعی مراتع (ha)مدیریت مراتعمراتع از نظر شایستگی
عشایریسایر  بهره برداران(ha)(ha)**
داروییصنعتیسایرممیزی شدهدارای طرحمراتعداریممیزی نشدهبهره برداریعلو فه ایسایربهره برداری ها
ییلاقی۱۰۵۰۰۰۰۲۵۲**۵۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰
قشلاقی۹۲۰۰۰۰۰۲۳۰**۲۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰
میان بند
جمع۱۰۲۵۰۰۰۰۲۳۶۲۵۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰

مآخذ:سازمان جهاد کشاورزی