تماس با ما

  • نشانی: زاهدان، بلوار شهيد مظاهري، بلوار آزادگان
  • تلفن: 05433411813
  • فکس: 05412446430
  • پست الکترونیک: info@sb-nomads.ir
شماره های تماس
نام شهرستاناستانتلفننمابرپست الکترونیک
اداره کل امور عشایر استانبلوار آزادگان جنب دیوان محاسبات۳۳۴۴۰۸۸۱۳۳۴۲۹۵۶۸info@sb-nomads.ir
۳۳۴۱۱۸۱۳۳۳۴۴۶۴۳۰
۳۳۴۴۲۰۷۱
۳۳۴۴۱۸۱۴الی۱۵
۳۳۴۴۰۵۶۱
شهرستان میرجاوه۳۳۵۸۲۱۴۲۳۳۵۸۲۱۴۲mirjave@sb-nomads.ir
شهرستان زابل بلوار امیر المومنین نرسیده بیمارستان۳۲۲۹۵۱۳۱۳۲۲۹۵۱۳۲zabol@sb-nomads.ir
شهرستان هامونnimrooz@sb-nomads.ir
شهرستان هیرمند۳۲۶۲۲۹۳۵۳۲۶۲۲۹۳۵hirmand@sb-nomads.ir
شهرستان نیمروزnimrooz@sb-nomads.ir
شهرستان خاش سه راهی ایرانشهر جنب اداره راه و شهرسازی۳۳۷۲۹۸۹۸۳۳۷۲۳۲۴۶khash@sb-nomads.ir
شهرستان سراوان بزرگراه شهید میرمرادزهی۳۷۶۴۰۰۱۰۳۷۶۲۲۷۱۶saravan@sb-nomads.ir
شهرستان مهرستانبلوار جمهوری جنب باشگاه ورزشی شهید شهبخش کرد۳۷۷۲۲۹۰۹۳۷۷۲۲۹۰۹mehrestan@sb-nomads.ir
شهرستان سوران۳۷۶۹۴۴۱۵۳۷۶۹۴۴۱۶sibsoran@sb-nomads.ir
شهرستان  سرباز خیابان معلم جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی۳۷۱۴۲۷۸۰۳۷۱۴۲۷۸۰sarbaz@sb-nomads.ir
شهرستان ایرانشهرکیلومتر ۲ جاده بمپور۳۷۲۱۱۹۶۸۳۷۲۱۱۹۶۸iranshahr@sb-nomads.ir
شهرستان دلگانفلکه امام حسین۳۷۳۳۲۳۵۶۳۷۳۳۲۳۵۷dalgan@sb-nomads.ir
شهرستان نیکشهرخیابان بهداشت۳۵۲۳۲۳۰۹۳۵۲۳۲۳۰۸nikshahr@sb-nomads.ir
شهرستان قصرقند۳۵۲۴۳۰۵۵۳۵۲۴۳۰۵۶ghasrghand@sb-nomads.ir
شهرستان فنوجfanouj@sb-nomads.ir
شهرستان چابهار۳۵۳۳۳۲۷۳۳۵۳۳۳۲۷۳chabahar@sb-nomads.ir
اتحادیه تعاونیهای امور عشایر استانبلوار شهید مزاری روبروی پارک لاله