نصب افزونه : جزئیات سبد خرید برای نصب نیاز به افزونه ووکامرس دارد.
Document cl
یکشنبه, فروردین ۲۶, ۱۴۰۳
سال 1403 (سال جهش تولید با مشارکت مردم )مبارک باد

زراعت و باغداری

[su_nt_tabs] [tab title=زراعت] میزان اراضی زراعی استان حدود ۱۳۰۶۱۶ هکتار است که از این مقدار حدود ۱۲۸۲۸۳ هکتار بصورت آبی و ۲۳۳۳ هکتار بصورت دیم کشت می گردد. همچنین ۲۱۰۲۶۵ هکتار نیز آیش در استان وجود دارد.

بالغ بر ۴۰ نوع محصول زراعی در اراضی استان کشت می گردد و حاصل کار زراعی کشاورزان برداشت حدود یک میلیون تن انواع تولیدات زراعی است . از استعدادهای سرمایه گذاری در بخش زراعت می توان به کشت برنج با دوبار برداشت در سال ، یونجه نیکشهر با ۱۹-۱۸ چین در سال ، کشت تلفیقی و خارج از فصل و کشت استمرار سیب زمینی و پیاز نام برد.  محصولات عمده زراعی استان عبارتند از : گندم ، جو ، ماش ، پیاز ، هندوانه ، خربزه ، یونجه

محصولات عمده زراعی استان
نام محصول ارقام زمان برداشت شهرستان با  بیشترین تولید
گندم هیرمند – هامون- روشن – محلی فرورین تا خرداد زابل – ایرانشهر
یونجه نیکشهری – بمی – یزدی در طول سال ایرانشهر
هندوانه محلی -چارلستون اردیبهشت تا مرداد زابل – ایرانشهر
پیاز نگزارش – پری ماورا – محلی بهمن تا اردیبهشت سرباز – چابهار
گوجه فرنگی رد- وستون – ارلی بهمن و اسفند چابهار
سیب زمینی دراگا- کونکورد- اجاکس خرداد تا اواخر تیر خاش
 منبع  :  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

برآورد سطح برداشت تولید و عملکرد در هکتار محصولات زراعی استان سال زراعی ۹۱-۹۲
نام محصول سطح برداشت (هکتار) تولید (تن) عملکرد (کیلوگرم)
آبی دیم جمع آبی دیم جمع آبی دیم
غلات گندم ۹۵۲۹۵ ۹۵۲۹۵ ۱۸۵۸۰۰ ۱۸۵۸۰۰ ۱۹۴۹.۷۴
جو ۱۵۷۹۱ ۱۵۷۹۱ ۲۷۰۰۸ ۲۷۰۰۸ ۱۷۱۰.۳۵
شلتوک-برنج -صدری ۶۲۰ ۶۲۰ ۲۳۸۲ ۲۳۸۲ ۳۸۴۱.۹۴
شلتوک-برنج ۲۳۹۶ ۲۳۹۶ ۸۸۵۸ ۸۸۵۸ ۳۶۹۶.۵۴
ذرت دانه ای ۳۹۰۵ ۳۹۰۵ ۱۷۱۵۶ ۱۷۱۵۶ ۴۳۹۲.۸۸
جمع غلات ۱۱۸۰۰۷ ۱۱۸۰۰۷ ۲۴۱۲۰۴ ۲۴۱۲۰۴
حبوبات نخود ۵۲ ۵۲ ۸۵ ۸۵ ۱۶۵۸.۸۵
لوبیا ۵۵ ۵۵ ۱۰۷ ۱۰۷ ۱۹۵۲.۷۱
عدس ۲۹۱ ۲۹۱ ۳۰۶ ۳۰۶ ۱۰۵۲.۶۵
سایر حبوبات ۱۳۹۵ ۹۲۳ ۲۳۱۸ ۲۶۱۰ ۸۴۳ ۳۴۵۳
جمع حبوبات ۱۷۹۲ ۹۲۳ ۲۷۱۶ ۳۱۰۹ ۸۴۳ ۳۹۵۱
محصولات صنعتی توتون و تنباکو ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۳۹ ۵۳۹ ۹۷۹.۱۱
کلزا ۱۶۰۱ ۱۶۰۱ ۲۱۰۱ ۲۱۰۱ ۱۳۱۲.۶۲
سایر دانه های روغنی ۱۱۳۴ ۱۱۳۴ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰
جمع محصولات صنعتی ۳۲۸۵ ۳۲۸۵ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
سبزیجات سیب زمینی ۵۶۴ ۵۶۴ ۱۵۹۷۱ ۱۵۹۷۱ ۲۸۳۱۷.۸
پیاز ۵۲۰۵ ۵۲۰۵ ۱۱۷۰۷۹ ۱۱۷۰۷۹ ۲۲۴۹۴.۵
گوجه فرنگی ۲۲۰۶ ۲۲۰۶ ۳۹۵۸۴ ۳۹۵۸۴ ۱۷۹۴۱.۶
سایر سبزیجات گلخانه ای ۱۴ ۱۴ ۱۱۲ ۱۱۲ ۸۰۰۰
سایر سبزیجات ۴۰۴۸ ۴۰۴۸ ۶۰۳۸۶ ۶۰۳۸۶
جمع سبزیجات ۱۲۰۳۷ ۱۲۰۳۷ ۲۳۳۱۳۳ ۲۳۳۱۳۳
محصولات جالیزی خربزه ۷۰۱۹ ۷۰۱۹ ۱۲۴۹۷۸ ۱۲۴۹۷۸ ۱۷۸۰۶.۲
هندوانه ۱۶۴۰۵ ۱۶۴۰۵ ۴۳۲۵۵۸ ۴۳۲۵۵۸ ۲۶۳۶۷.۹
خیار ۲۵۵ ۲۵۵ ۴۷۶۸ ۴۷۶۸ ۱۸۶۹۷.۲
نباتات علوفه ای سایر محصولات جالیزی ۵۱ ۵۱ ۷۶۲ ۷۶۲
جمع محصولات جالیزی ۲۳۷۲۹ ۲۳۷۲۹ ۵۶۳۰۶۶ ۵۶۳۰۶۶
یونجه ۱۴۳۸۹ ۱۴۳۸۹ ۳۵۲۳۶۵ ۳۵۲۳۶۵ ۲۴۴۸۸.۵
شبدر ۲۲۳۶ ۲۲۳۶ ۱۰۷۶۹۸ ۱۰۷۶۹۸ ۴۸۱۶۷.۶
ذرت علوفه ای ۴۴۱۴ ۱۸۳۸ ۶۲۵۲ ۲۰۵۱۲۷ ۳۲۳۷۵ ۲۳۷۵۰۲ ۴۶۴۷۴ ۱۷۶۱۴.۱
سایر نباتات علوفه ای ۹۹۴۳ ۴۲۱۱ ۱۴۱۵۴ ۳۶۰۹۳۶ ۳۸۱۹۶ ۳۹۹۱۳۳
جمع نباتات علوفه ای ۳۰۹۸۲ ۶۰۴۹ ۳۷۰۳۱ ۱۰۲۶۱۲۶ ۷۰۵۷۱ ۱۰۹۶۶۹۷
سایر محصولات جمع سایر محصولات ۱۸۴۷ ۰ ۱۸۴۷ ۴۰۰۹ ۰ ۴۰۰۹
جمع ۱۹۱۶۸۰ ۶۹۷۲ ۱۹۸۶۵۲ ۲۰۷۴۶۴۷ ۷۱۴۱۴ ۲۱۴۶۰۶۰
[/tab] [tab title=باغداری] باغات مثمر و غیر مثمر استان بالغ بر  ۷۹۶۱۹.۵۴ هکتار می باشد که حدود ۷۹۲۴۱.۲۷  هکتار از این اراضی را باغات مثمر و ۴۰۵.۲۷  هکتار به باغات غیر مثمر اختصاص دارد . حدود ۴۲ نوع محصول باغی با تولیدی بالغ بر ۴۷۶۶۳۰.۱۹  تن از باغات استان برداشت و به بازار مصرف عرضه می گردد.

عمده ترین محصولات باغی استان عبارتند از : خرما ، موز ، لیمو ترش ، پرتقال ، انبه ، پایاپا ، چیگو ، گواوا ، انگور ، انجیر ، پسته و …

درسالهای اخیر کشت گلخانه ای در استان رواج یافته و هم اینک نیز در حال گسترش است . مهمترین محصولات     گلخانه ای استان عبارتند از : خیار ، گوجه فرنگی ، گل و گیاهان زینتی ، توت فرنگی و موز

میزان تولیدات باغی استان در سال ۱۳۹۲
نام محصول سطح زیر کشت (هکتار) میزان تولید(تن) عملکرد(کیلو گرم در هکتار)
غیر بارور بارور جمع
جمع میوه های دانه دار ۲۸.۵ ۱۱۰.۰۷ ۱۳۸.۵۷ ۶۴۵.۶۷
جمع میوه های هسته دار ۴۵۱ ۹۸۶.۷۱ ۱۴۳۷.۷۱ ۸۱۱۶.۷۱
جمع میوه های دانه ریز ۸۸۳.۶۷ ۲۴۰۴.۷۴ ۳۲۸۸.۴۲ ۲۱۱۲۹.۸۸
جمع میوه های خشک ۲۲۲۳.۰۱ ۵۷۸۱.۷۸ ۸۰۰۴.۷۹ ۶۴۱۵.۲۱
جمع میوه های نیمه گرمسیری ۱۲۴۴۱.۰۷ ۴۵۸۶۲.۳۲ ۵۸۳۰۳.۳۹ ۲۴۹۳۷۵.۷۱
جمع میوه های گرمسیری ۱۷۹۹.۲۵ ۵۷۸۷.۴۶ ۷۵۸۶.۷۲ ۱۳۷۷۷۱.۳۱
جمع  محصولات مثمر وغیر مثمر ۴۳۷.۳۳ ۱۷۰.۹۶ ۶۰۸.۲۹ ۶۴۷.۵۱
محصولات گلخانه ای ۰ ۲۵۰.۲۶ ۲۵۰.۲۶ ۵۲۵۲۸.۲ ۲۰۹۸۹۶
جمع کل ۱۸۲۶۳.۸۳ ۶۱۳۵۵.۷۱ ۷۹۶۱۹.۵۴ ۴۷۶۶۳۰.۱۹
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

میزان تولیدات باغی استان در سال ۱۳۹۲
نام محصول ارقام زمان برداشت شهرستان با بیشترین تولید
خرما مضافتی – ربی – دسکی – هلیله – سنگ شکن – شکری – کلگی اواسط تیر تا اواخر شهریور ایرانشهر- سراوان
موز والری – کاوندیش شهریور- مهر چابهار –سرباز
انگور عسکری – یاقوتی – فخری – چشم گاوی – امیری اوایل خرداد تا اواسط مرداد زابل – خاش
پرتقال واشنگتنی – توسرخ – والنسیا اوایل مهر تا اواخر آبان نیکشهر- ایرانشهر –سرباز
لیمو ترش عمانی – لایم مرداد تا مهر سرباز
انبه سندری – لانگراس خرداد – تیر سرباز – نیکشهر
 منبع  :  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

میزان تولیدات باغی استان در سال ۱۳۹۲
نام محصول سطح زیر کشت (هکتار) میزان تولید عملکرد
غیر بارور بارور جمع (تن) (کیلو گرم در هکتار)
میوه های دانه دار سیب ۲۳.۵ ۹۵.۵۷ ۱۱۹.۰۷ ۵۷۰.۸۶ ۵۹۷۳
گلابی ۳.۵ ۱۱ ۱۴.۵ ۶۱.۶۱ ۵۶۰۱
به ۱.۵ ۳.۵ ۵ ۱۳.۲ ۳۷۷۱
جمع میوه های دانه دار ۲۸.۵ ۱۱۰.۰۷ ۱۳۸.۵۷ ۶۴۵.۶۷
میوه های هسته دار گیلاس ۱ ۳ ۴ ۹.۷۵ ۳۲۵۰
گوجه درختی ۲۷ ۲۳.۵ ۵۰.۵ ۱۷۶.۱ ۷۴۹۴
آلو ۱۴۶ ۱۱۴.۷۱ ۲۶۰.۷۱ ۷۷۸.۳۶ ۶۷۸۵
هلو ۶۱.۵ ۱۱۸.۵ ۱۸۰ ۶۶۷.۶ ۵۶۳۴
زرد آلو ۲۱۵.۵ ۷۲۷ ۹۴۲.۵ ۶۴۸۴.۹ ۸۹۲۰
جمع میوه های هسته دار ۴۵۱ ۹۸۶.۷۱ ۱۴۳۷.۷ ۸۱۱۶.۷
میوه های دانه ریز انگور ۸۵۵ ۲۲۸۸ ۳۱۴۳ ۲۰۵۶۱ ۸۹۸۷
انواع توت درختی ۲۸.۶۷ ۱۱۶.۷۴ ۱۴۵.۴۲ ۵۶۸.۶۸ ۴۸۷۱
جمع میوه های دانه ریز ۸۸۳.۶۷ ۲۴۰۴.۷ ۳۲۸۸.۴ ۲۱۱۳۰
میوه های خشک پسته ۲۱۶۰.۵ ۵۶۷۶ ۷۸۳۶.۵ ۶۲۴۳.۶ ۱۱۰۰
بادام ۲۴ ۴۴.۵ ۶۸.۵ ۵۷.۸۵ ۱۳۰۰
گردو ۱۴.۵ ۴۴ ۵۸.۵ ۷۹.۲ ۱۸۰۰
عناب ۱۶.۱۱ ۱۲.۳۸ ۲۸.۴۹ ۲۴.۷۶ ۲۰۰۰
سنجد ۷.۹ ۴.۹ ۱۲.۸ ۹.۸ ۲۰۰۰
جمع میوه های خشک ۲۲۲۳ ۵۷۸۱.۸ ۸۰۰۴.۸ ۶۴۱۵.۲
میوه های نیمه گرمسیر خرما آبی ۱۰۵۰۰ ۲۸۷۷۷ ۳۹۲۷۷ ۱۷۵۶۲۵ ۶۱۰۳
خرما دیم ۲۱۱.۵ ۱۳۰۳۷ ۱۳۲۴۸ ۲۸۴۳۲ ۲۱۸۱
جمع خرما ۱۰۷۱۲ ۴۱۸۱۴ ۵۲۵۲۵ ۲۰۴۰۵۷
زیتون ۲۰۱ ۲۶۰.۵ ۴۶۱.۵ ۲۸۶.۵۵ ۱۱۰۰
مرکبات پرتقال ۳۲۲ ۷۱۵.۵ ۱۰۳۷.۵ ۹۳۰۱.۵ ۱۳۰۰۰
نارنگی ۱۳۱ ۳۱۳ ۴۴۴ ۴۵۳۴ ۱۴۴۸۶
لیموترش ۲۹۷.۷۵ ۷۸۹.۷۵ ۱۰۸۷.۵ ۱۰۲۶۷ ۱۳۰۰۰
گریپ فروت ۱۴ ۶۲.۱ ۷۶.۱ ۹۶۸.۶ ۱۵۵۹۷
لیموشیرین ۷۳.۵ ۲۰۶.۵ ۲۸۰ ۳۱۰۸.۲ ۱۵۰۵۲
نارنج ۲۱ ۳۷.۵ ۵۸.۵ ۴۱۲.۵ ۱۱۰۰۰
سایر مرکبات ۳۰ ۷۳ ۱۰۳ ۷۳۰ ۱۰۰۰۰
جمع مرکبات ۸۸۹.۲۵ ۲۱۹۷.۴ ۳۰۸۶.۶ ۲۹۳۲۲
ادامه در صفحه بعد

 

 

ادامه میزان تولیدات باغی استان در سال ۱۳۹۲
نام محصول سطح زیر کشت (هکتار) میزان تولید عملکرد
غیر بارور بارور جمع (تن) (کیلو گرم در هکتار)
ادامه میوه های نیمه گرمسیر انار ۵۲۶.۸۲ ۱۳۹۴.۲ ۱۹۲۱ ۱۴۷۲۹ ۱۰۵۶۴
انجیر ۱۱۲.۵ ۱۶۹.۳۱ ۳۰۸.۸۱ ۹۸۲.۲۱ ۵۰۰۳
جمع سایر میوه های نیمه گرمسیری ۶۳۹.۳۲ ۱۵۹۰.۵ ۲۲۲۹.۸ ۱۵۷۱۱
جمع میوه های نیمه گرمسیری ۱۲۴۴۱ ۴۵۸۶۲ ۵۸۳۰۳ ۲۴۹۳۷۶
میوه های گرمسیری موز ۴۳۵ ۳۶۱۵ ۴۰۵۰ ۱۱۴۹۲۴ ۳۱۷۹۱
انبه ۴۷۲ ۷۹۲.۵ ۱۲۶۴.۵ ۱۰۸۴۴ ۱۳۶۸۳
پاپایا ۵.۰۵ ۲۳.۳۱ ۲۸.۳۷ ۱۹۸.۱۸ ۸۵۰۰
انواع کنار ۳۳۴.۶ ۶۲۴.۳ ۹۵۸.۹ ۴۳۹۰ ۷۰۳۲
چیکو ۲۱۴ ۱۵۴ ۳۶۸ ۱۴۲۵.۵ ۹۲۵۶
تمبر هندی ۹ ۱۳.۲۵ ۲۲.۲۵ ۷۲.۶۳ ۵۴۸۱
نارگیل ۲۴.۵ ۲۰.۵ ۴۵ ۲۴۳.۵ ۱۱۸۷۸
گواوا ۲۶۴.۶ ۴۹۷.۶ ۷۶۲.۲ ۵۳۵۹.۸ ۱۰۷۷۱
سایر میوه های گرمسیری ۴۰.۵ ۴۷ ۸۷.۵ ۳۱۳.۷۵ ۶۶۷۶
جمع میوه های گرمسیری ۱۷۹۹.۳ ۵۷۸۷.۵ ۷۵۸۶.۷ ۱۳۷۷۷۱
زرشک ۱۲ ۳ ۱۵ ۱.۶۹ ۵۶۲
سایر محصولات مثمر ۷۰.۰۷ ۱۱۷.۹۶ ۱۸۸.۰۳ ۶۴۵.۸۲ ۵۴۷۵
سایر محصولات غیر مثمر ۲۲۰.۲۷ ۵۰ ۲۷۰.۲۷ ۰ ۰
انواع تبریزی و محصولات غیر مثمر آبی ۱۳۵ ۰ ۱۳۵ ۰
جمع ۴۳۷.۳۳ ۱۷۰.۹۶ ۶۰۸.۲۹ ۶۴۷.۵۱
محصولات گلخانه ای ۰ ۲۵۰.۲۶ ۲۵۰.۲۶ ۵۲۵۲۸ ۲۰۹۸۹۶
گل شاخه بریده (گلخانه) ۰ ۱.۴ ۱.۴ ۷۲۰۹۸۷
جمع کل ۱۸۲۶۴ ۶۱۳۵۶ ۷۹۶۲۰ ۴۷۶۶۳۰
 منبع :  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲
[/tab] [/su_nt_tabs]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *