نصب افزونه : جزئیات سبد خرید برای نصب نیاز به افزونه ووکامرس دارد.
Document cl
پنجشنبه, خرداد ۳۱, ۱۴۰۳
سال 1403 (سال جهش تولید با مشارکت مردم )مبارک باد

زراعت

[su_nt_tabs] [tab title=زراعت] میزان اراضی زراعی استان حدود ۱۳۰۶۱۶ هکتار است که از این مقدار حدود ۱۲۸۲۸۳ هکتار بصورت آبی و ۲۳۳۳ هکتار بصورت دیم کشت می گردد. همچنین ۲۱۰۲۶۵ هکتار نیز آیش در استان وجود دارد.

بالغ بر ۴۰ نوع محصول زراعی در اراضی استان کشت می گردد و حاصل کار زراعی کشاورزان برداشت حدود یک میلیون تن انواع تولیدات زراعی است . از استعدادهای سرمایه گذاری در بخش زراعت می توان به کشت برنج با دوبار برداشت در سال ، یونجه نیکشهر با ۱۹-۱۸ چین در سال ، کشت تلفیقی و خارج از فصل و کشت استمرار سیب زمینی و پیاز نام برد.  محصولات عمده زراعی استان عبارتند از : گندم ، جو ، ماش ، پیاز ، هندوانه ، خربزه ، یونجه

محصولات عمده زراعی استان
نام محصول ارقام زمان برداشت شهرستان با  بیشترین تولید
گندم هیرمند – هامون- روشن – محلی فرورین تا خرداد زابل – ایرانشهر
یونجه نیکشهری – بمی – یزدی در طول سال ایرانشهر
هندوانه محلی -چارلستون اردیبهشت تا مرداد زابل – ایرانشهر
پیاز نگزارش – پری ماورا – محلی بهمن تا اردیبهشت سرباز – چابهار
گوجه فرنگی رد- وستون – ارلی بهمن و اسفند چابهار
سیب زمینی دراگا- کونکورد- اجاکس خرداد تا اواخر تیر خاش
 منبع  :  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

برآورد سطح برداشت تولید و عملکرد در هکتار محصولات زراعی استان سال زراعی ۹۱-۹۲
نام محصول سطح برداشت (هکتار) تولید (تن) عملکرد (کیلوگرم)
آبی دیم جمع آبی دیم جمع آبی دیم
غلات گندم ۹۵۲۹۵ ۹۵۲۹۵ ۱۸۵۸۰۰ ۱۸۵۸۰۰ ۱۹۴۹.۷۴
جو ۱۵۷۹۱ ۱۵۷۹۱ ۲۷۰۰۸ ۲۷۰۰۸ ۱۷۱۰.۳۵
شلتوک-برنج -صدری ۶۲۰ ۶۲۰ ۲۳۸۲ ۲۳۸۲ ۳۸۴۱.۹۴
شلتوک-برنج ۲۳۹۶ ۲۳۹۶ ۸۸۵۸ ۸۸۵۸ ۳۶۹۶.۵۴
ذرت دانه ای ۳۹۰۵ ۳۹۰۵ ۱۷۱۵۶ ۱۷۱۵۶ ۴۳۹۲.۸۸
جمع غلات ۱۱۸۰۰۷ ۱۱۸۰۰۷ ۲۴۱۲۰۴ ۲۴۱۲۰۴
حبوبات نخود ۵۲ ۵۲ ۸۵ ۸۵ ۱۶۵۸.۸۵
لوبیا ۵۵ ۵۵ ۱۰۷ ۱۰۷ ۱۹۵۲.۷۱
عدس ۲۹۱ ۲۹۱ ۳۰۶ ۳۰۶ ۱۰۵۲.۶۵
سایر حبوبات ۱۳۹۵ ۹۲۳ ۲۳۱۸ ۲۶۱۰ ۸۴۳ ۳۴۵۳
جمع حبوبات ۱۷۹۲ ۹۲۳ ۲۷۱۶ ۳۱۰۹ ۸۴۳ ۳۹۵۱
محصولات صنعتی توتون و تنباکو ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۳۹ ۵۳۹ ۹۷۹.۱۱
کلزا ۱۶۰۱ ۱۶۰۱ ۲۱۰۱ ۲۱۰۱ ۱۳۱۲.۶۲
سایر دانه های روغنی ۱۱۳۴ ۱۱۳۴ ۱۳۶۰ ۱۳۶۰
جمع محصولات صنعتی ۳۲۸۵ ۳۲۸۵ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
سبزیجات سیب زمینی ۵۶۴ ۵۶۴ ۱۵۹۷۱ ۱۵۹۷۱ ۲۸۳۱۷.۸
پیاز ۵۲۰۵ ۵۲۰۵ ۱۱۷۰۷۹ ۱۱۷۰۷۹ ۲۲۴۹۴.۵
گوجه فرنگی ۲۲۰۶ ۲۲۰۶ ۳۹۵۸۴ ۳۹۵۸۴ ۱۷۹۴۱.۶
سایر سبزیجات گلخانه ای ۱۴ ۱۴ ۱۱۲ ۱۱۲ ۸۰۰۰
سایر سبزیجات ۴۰۴۸ ۴۰۴۸ ۶۰۳۸۶ ۶۰۳۸۶
جمع سبزیجات ۱۲۰۳۷ ۱۲۰۳۷ ۲۳۳۱۳۳ ۲۳۳۱۳۳
محصولات جالیزی خربزه ۷۰۱۹ ۷۰۱۹ ۱۲۴۹۷۸ ۱۲۴۹۷۸ ۱۷۸۰۶.۲
هندوانه ۱۶۴۰۵ ۱۶۴۰۵ ۴۳۲۵۵۸ ۴۳۲۵۵۸ ۲۶۳۶۷.۹
خیار ۲۵۵ ۲۵۵ ۴۷۶۸ ۴۷۶۸ ۱۸۶۹۷.۲
نباتات علوفه ای سایر محصولات جالیزی ۵۱ ۵۱ ۷۶۲ ۷۶۲
جمع محصولات جالیزی ۲۳۷۲۹ ۲۳۷۲۹ ۵۶۳۰۶۶ ۵۶۳۰۶۶
یونجه ۱۴۳۸۹ ۱۴۳۸۹ ۳۵۲۳۶۵ ۳۵۲۳۶۵ ۲۴۴۸۸.۵
شبدر ۲۲۳۶ ۲۲۳۶ ۱۰۷۶۹۸ ۱۰۷۶۹۸ ۴۸۱۶۷.۶
ذرت علوفه ای ۴۴۱۴ ۱۸۳۸ ۶۲۵۲ ۲۰۵۱۲۷ ۳۲۳۷۵ ۲۳۷۵۰۲ ۴۶۴۷۴ ۱۷۶۱۴.۱
سایر نباتات علوفه ای ۹۹۴۳ ۴۲۱۱ ۱۴۱۵۴ ۳۶۰۹۳۶ ۳۸۱۹۶ ۳۹۹۱۳۳
جمع نباتات علوفه ای ۳۰۹۸۲ ۶۰۴۹ ۳۷۰۳۱ ۱۰۲۶۱۲۶ ۷۰۵۷۱ ۱۰۹۶۶۹۷
سایر محصولات جمع سایر محصولات ۱۸۴۷ ۰ ۱۸۴۷ ۴۰۰۹ ۰ ۴۰۰۹
جمع ۱۹۱۶۸۰ ۶۹۷۲ ۱۹۸۶۵۲ ۲۰۷۴۶۴۷ ۷۱۴۱۴ ۲۱۴۶۰۶۰
[/tab] [tab title=باغداری] باغات مثمر و غیر مثمر استان بالغ بر  ۷۹۶۱۹.۵۴ هکتار می باشد که حدود ۷۹۲۴۱.۲۷  هکتار از این اراضی را باغات مثمر و ۴۰۵.۲۷  هکتار به باغات غیر مثمر اختصاص دارد . حدود ۴۲ نوع محصول باغی با تولیدی بالغ بر ۴۷۶۶۳۰.۱۹  تن از باغات استان برداشت و به بازار مصرف عرضه می گردد.

عمده ترین محصولات باغی استان عبارتند از : خرما ، موز ، لیمو ترش ، پرتقال ، انبه ، پایاپا ، چیگو ، گواوا ، انگور ، انجیر ، پسته و …

درسالهای اخیر کشت گلخانه ای در استان رواج یافته و هم اینک نیز در حال گسترش است . مهمترین محصولات     گلخانه ای استان عبارتند از : خیار ، گوجه فرنگی ، گل و گیاهان زینتی ، توت فرنگی و موز

میزان تولیدات باغی استان در سال ۱۳۹۲
نام محصول سطح زیر کشت (هکتار) میزان تولید(تن) عملکرد(کیلو گرم در هکتار)
غیر بارور بارور جمع
جمع میوه های دانه دار ۲۸.۵ ۱۱۰.۰۷ ۱۳۸.۵۷ ۶۴۵.۶۷
جمع میوه های هسته دار ۴۵۱ ۹۸۶.۷۱ ۱۴۳۷.۷۱ ۸۱۱۶.۷۱
جمع میوه های دانه ریز ۸۸۳.۶۷ ۲۴۰۴.۷۴ ۳۲۸۸.۴۲ ۲۱۱۲۹.۸۸
جمع میوه های خشک ۲۲۲۳.۰۱ ۵۷۸۱.۷۸ ۸۰۰۴.۷۹ ۶۴۱۵.۲۱
جمع میوه های نیمه گرمسیری ۱۲۴۴۱.۰۷ ۴۵۸۶۲.۳۲ ۵۸۳۰۳.۳۹ ۲۴۹۳۷۵.۷۱
جمع میوه های گرمسیری ۱۷۹۹.۲۵ ۵۷۸۷.۴۶ ۷۵۸۶.۷۲ ۱۳۷۷۷۱.۳۱
جمع  محصولات مثمر وغیر مثمر ۴۳۷.۳۳ ۱۷۰.۹۶ ۶۰۸.۲۹ ۶۴۷.۵۱
محصولات گلخانه ای ۰ ۲۵۰.۲۶ ۲۵۰.۲۶ ۵۲۵۲۸.۲ ۲۰۹۸۹۶
جمع کل ۱۸۲۶۳.۸۳ ۶۱۳۵۵.۷۱ ۷۹۶۱۹.۵۴ ۴۷۶۶۳۰.۱۹
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

– میزان تولیدات باغی استان در سال ۱۳۹۲
نام محصول ارقام زمان برداشت شهرستان با بیشترین تولید
خرما مضافتی – ربی – دسکی – هلیله – سنگ شکن – شکری – کلگی اواسط تیر تا اواخر شهریور ایرانشهر- سراوان
موز والری – کاوندیش شهریور- مهر چابهار –سرباز
انگور عسکری – یاقوتی – فخری – چشم گاوی – امیری اوایل خرداد تا اواسط مرداد زابل – خاش
پرتقال واشنگتنی – توسرخ – والنسیا اوایل مهر تا اواخر آبان نیکشهر- ایرانشهر –سرباز
لیمو ترش عمانی – لایم مرداد تا مهر سرباز
انبه سندری – لانگراس خرداد – تیر سرباز – نیکشهر
 منبع  :  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

 میزان تولیدات باغی استان در سال ۱۳۹۲
نام محصول سطح زیر کشت (هکتار) میزان تولید عملکرد
غیر بارور بارور جمع (تن) (کیلو گرم در هکتار)
میوه های دانه دار سیب ۲۳.۵ ۹۵.۵۷ ۱۱۹.۰۷ ۵۷۰.۸۶ ۵۹۷۳
گلابی ۳.۵ ۱۱ ۱۴.۵ ۶۱.۶۱ ۵۶۰۱
به ۱.۵ ۳.۵ ۵ ۱۳.۲ ۳۷۷۱
جمع میوه های دانه دار ۲۸.۵ ۱۱۰.۰۷ ۱۳۸.۵۷ ۶۴۵.۶۷
میوه های هسته دار گیلاس ۱ ۳ ۴ ۹.۷۵ ۳۲۵۰
گوجه درختی ۲۷ ۲۳.۵ ۵۰.۵ ۱۷۶.۱ ۷۴۹۴
آلو ۱۴۶ ۱۱۴.۷۱ ۲۶۰.۷۱ ۷۷۸.۳۶ ۶۷۸۵
هلو ۶۱.۵ ۱۱۸.۵ ۱۸۰ ۶۶۷.۶ ۵۶۳۴
زرد آلو ۲۱۵.۵ ۷۲۷ ۹۴۲.۵ ۶۴۸۴.۹ ۸۹۲۰
جمع میوه های هسته دار ۴۵۱ ۹۸۶.۷۱ ۱۴۳۷.۷ ۸۱۱۶.۷
میوه های دانه ریز انگور ۸۵۵ ۲۲۸۸ ۳۱۴۳ ۲۰۵۶۱ ۸۹۸۷
انواع توت درختی ۲۸.۶۷ ۱۱۶.۷۴ ۱۴۵.۴۲ ۵۶۸.۶۸ ۴۸۷۱
جمع میوه های دانه ریز ۸۸۳.۶۷ ۲۴۰۴.۷ ۳۲۸۸.۴ ۲۱۱۳۰
میوه های خشک پسته ۲۱۶۰.۵ ۵۶۷۶ ۷۸۳۶.۵ ۶۲۴۳.۶ ۱۱۰۰
بادام ۲۴ ۴۴.۵ ۶۸.۵ ۵۷.۸۵ ۱۳۰۰
گردو ۱۴.۵ ۴۴ ۵۸.۵ ۷۹.۲ ۱۸۰۰
عناب ۱۶.۱۱ ۱۲.۳۸ ۲۸.۴۹ ۲۴.۷۶ ۲۰۰۰
سنجد ۷.۹ ۴.۹ ۱۲.۸ ۹.۸ ۲۰۰۰
جمع میوه های خشک ۲۲۲۳ ۵۷۸۱.۸ ۸۰۰۴.۸ ۶۴۱۵.۲
میوه های نیمه گرمسیر خرما آبی ۱۰۵۰۰ ۲۸۷۷۷ ۳۹۲۷۷ ۱۷۵۶۲۵ ۶۱۰۳
خرما دیم ۲۱۱.۵ ۱۳۰۳۷ ۱۳۲۴۸ ۲۸۴۳۲ ۲۱۸۱
جمع خرما ۱۰۷۱۲ ۴۱۸۱۴ ۵۲۵۲۵ ۲۰۴۰۵۷
زیتون ۲۰۱ ۲۶۰.۵ ۴۶۱.۵ ۲۸۶.۵۵ ۱۱۰۰
مرکبات پرتقال ۳۲۲ ۷۱۵.۵ ۱۰۳۷.۵ ۹۳۰۱.۵ ۱۳۰۰۰
نارنگی ۱۳۱ ۳۱۳ ۴۴۴ ۴۵۳۴ ۱۴۴۸۶
لیموترش ۲۹۷.۷۵ ۷۸۹.۷۵ ۱۰۸۷.۵ ۱۰۲۶۷ ۱۳۰۰۰
گریپ فروت ۱۴ ۶۲.۱ ۷۶.۱ ۹۶۸.۶ ۱۵۵۹۷
لیموشیرین ۷۳.۵ ۲۰۶.۵ ۲۸۰ ۳۱۰۸.۲ ۱۵۰۵۲
نارنج ۲۱ ۳۷.۵ ۵۸.۵ ۴۱۲.۵ ۱۱۰۰۰
سایر مرکبات ۳۰ ۷۳ ۱۰۳ ۷۳۰ ۱۰۰۰۰
جمع مرکبات ۸۸۹.۲۵ ۲۱۹۷.۴ ۳۰۸۶.۶ ۲۹۳۲۲
ادامه در صفحه بعد

 

 میزان تولیدات باغی استان در سال ۱۳۹۲
نام محصول سطح زیر کشت (هکتار) میزان تولید عملکرد
غیر بارور بارور جمع (تن) (کیلو گرم در هکتار)
ادامه میوه های نیمه گرمسیر انار ۵۲۶.۸۲ ۱۳۹۴.۲ ۱۹۲۱ ۱۴۷۲۹ ۱۰۵۶۴
انجیر ۱۱۲.۵ ۱۶۹.۳۱ ۳۰۸.۸۱ ۹۸۲.۲۱ ۵۰۰۳
جمع سایر میوه های نیمه گرمسیری ۶۳۹.۳۲ ۱۵۹۰.۵ ۲۲۲۹.۸ ۱۵۷۱۱
جمع میوه های نیمه گرمسیری ۱۲۴۴۱ ۴۵۸۶۲ ۵۸۳۰۳ ۲۴۹۳۷۶
میوه های گرمسیری موز ۴۳۵ ۳۶۱۵ ۴۰۵۰ ۱۱۴۹۲۴ ۳۱۷۹۱
انبه ۴۷۲ ۷۹۲.۵ ۱۲۶۴.۵ ۱۰۸۴۴ ۱۳۶۸۳
پاپایا ۵.۰۵ ۲۳.۳۱ ۲۸.۳۷ ۱۹۸.۱۸ ۸۵۰۰
انواع کنار ۳۳۴.۶ ۶۲۴.۳ ۹۵۸.۹ ۴۳۹۰ ۷۰۳۲
چیکو ۲۱۴ ۱۵۴ ۳۶۸ ۱۴۲۵.۵ ۹۲۵۶
تمبر هندی ۹ ۱۳.۲۵ ۲۲.۲۵ ۷۲.۶۳ ۵۴۸۱
نارگیل ۲۴.۵ ۲۰.۵ ۴۵ ۲۴۳.۵ ۱۱۸۷۸
گواوا ۲۶۴.۶ ۴۹۷.۶ ۷۶۲.۲ ۵۳۵۹.۸ ۱۰۷۷۱
سایر میوه های گرمسیری ۴۰.۵ ۴۷ ۸۷.۵ ۳۱۳.۷۵ ۶۶۷۶
جمع میوه های گرمسیری ۱۷۹۹.۳ ۵۷۸۷.۵ ۷۵۸۶.۷ ۱۳۷۷۷۱
زرشک ۱۲ ۳ ۱۵ ۱.۶۹ ۵۶۲
سایر محصولات مثمر ۷۰.۰۷ ۱۱۷.۹۶ ۱۸۸.۰۳ ۶۴۵.۸۲ ۵۴۷۵
سایر محصولات غیر مثمر ۲۲۰.۲۷ ۵۰ ۲۷۰.۲۷ ۰ ۰
انواع تبریزی و محصولات غیر مثمر آبی ۱۳۵ ۰ ۱۳۵ ۰
جمع ۴۳۷.۳۳ ۱۷۰.۹۶ ۶۰۸.۲۹ ۶۴۷.۵۱
محصولات گلخانه ای ۰ ۲۵۰.۲۶ ۲۵۰.۲۶ ۵۲۵۲۸ ۲۰۹۸۹۶
گل شاخه بریده (گلخانه) ۰ ۱.۴ ۱.۴ ۷۲۰۹۸۷
جمع کل ۱۸۲۶۴ ۶۱۳۵۶ ۷۹۶۲۰ ۴۷۶۶۳۰
 منبع :  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲
[/tab] [tab title=شیلات] یکی از مزیت های نسبی استان در بخش کشاورزی ، شیلات و آبزی پروری است که پس از انقلاب به خوبی شناسایی شده بطوریکه در ۳۰ سال گذشته بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری گردید تا زیر ساختها شکل گیرد و تولید و اشتغال رشد نماید .

دسترسی آسان به آبهای آزاد اقیانوسی ، وجود اسلکه های متعدد ، وجود دریاچه هامون ، منابع آبی داخلی استان به وجود زمینهای لم یزرع مستعد پرورش میگو ، فراهم بودن زمینه صادرات ، شهرکهای صنعتی ایجاد شده ، اختصاص ۶/۴۲% صید کشور و ۸۰% صید ماهیان صنعتی به این استان ، فراهم بودن زمینه دو بار پرورش میگو در سال ، فراهم بودن زمینه پرورش ماهی در قفس و امکان توسعه و ایجاد صنایع فراوری جدیدی می طلبد که برنامه ریزی لازم جهت بالفعل نمودن این استعدادها صورت پذیرد .

اکثر فعالیتهای شیلاتی ذکر شده در شهر بندری چابهار در دو زمینه صید وصیادی و آبزی پروری صورت گرفته است . لذا با توجه به پتانسیلهای موجود اشتغال ، و روند رو به رشد صید و صیادی ، وجود مراکز علمی دانشگاه دریانوردی ، مراکز علمی کاربردی و دبیرستان شیلات با رشته های تحصیلی و گرایشهای مختلف در زمینه صید وصیادی و تکثیر و پرورش میگو ، در صورت تامین اعتبارات عمرانی مورد نیاز همگام با توسعه سرمایه گذاری قدم مثبتی در جهت بالابردن استفاده از ظرفیتها برداشته خواهد شد.

پتانسیلهای شیلاتی استان در بحث صادرات :

– میگو  و شاه میگو:

درسواحل صخره ای جنوب استان گونه ای منحصر به فرد به نام شاه میگو ( لابستر ) می باشد که هر ساله در فصلی خاص به تعداد محدودی از صیادان آموزش دیده جهت این آبزی توسط قفس اختصاصی صید شاه میگو مجوزهای لازم اعطا   می شود. میزان صید سالانه بین ۲۰ تا ۴۰ تن در نوسان می باشد و قیمت لابستر عمل آوری شده در بازارهای جهانی بین ۲۴ تا ۲۷ دلار میباشد.

– تن ماهیان:

بیشترین ترکیب صید ماهیان در سواحل استان و آبهای آزاد مربوط به تن ماهیان است.  حدود ۸۰ درصد صید تن ماهیان کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان میباشد و بیشترین ترکیب گونه ای این دسته از ماهیان که صید میشود مربوط به گونه های هوور، مسقطی و گیدر میباشد.

– فانوس ماهیان (میکتوفیده):

این ماهیان دارای فراوانی نسبتا”زیادی در شمال اقیانوس هند و تراکم بالایی در آبهای دور عمان میباشد مصرف این ماهیان در تهیه پودر ماهی بوده و به ازای هر ۵ کیلوگرم از این ماهی یک کیلو گرم پودر ماهی تولید میشود.

 – کوسه ماهیان :

ارزش بالای صید کوسه ماهی و برنامه ریزی صحیح و  بهره برداری مناسب در صید این گونه ماهیان و صدور آن به کشورهای همسایه میتواند سهم بسزایی در ارز  آوری برای کشور داشته باشد.

–  بخش صید و صیادی:

در حال حاضر شیلات استان با بهره گیری از ۱۱ اسکله و جایگاه تخلیه صید و ۲۳۵۹ شناور اعم از قایق و لنچ و حدود ۲۳ هزار نفر صیاد دائمی و فصلی در قالب ۳۲ تعاونی صیادی به امر صید و صیادی فعالیت مینمایند و حاصل تلاش آنها در سال ۱۳۸۵ استحصال حدود ۱۸۱۷۰۰ تن انواع آبزیان بوده است.

استان سیستان و بلوچستان بدلیل شرایط خاص جغرافیایی از نظر توسعه شیلات و آبزی پروری دارای پتانسیلهای بالفعل و بالقوه ای است.

۱- دارا بودن نوار ساحلی بطول ۳۰۰ کیلومتر با دریای عمان و راه یابی به دریای آزاد ( آبهای خارجی )

۲- وجود دریاچه هامون و چاه نیمه ها ( آبهای داخلی )

۳- اراضی مستعد پرورش میگو و ماهی

در نتیجه گسترش و وسعت بخش شیلات در استان بر امور آبزی پروری آبهای خارجی از طریق اداره کل شیلات استان و نظارت بر امور آبزی پروری در ابهای داخلی از طریق مدیریت شیلات انجام می گیرد.

میزان تولیدات شیلات و میزان تولید استخرها ومنابع آبی شیلات استان در سال ۱۳۹۲
ردیف شهرستان ماهیان گرمایی ماهیان سرد آبی منابع آبی جمع میزان تولید
تعداد استخر مساحت تولید تعداد پرورش دهنده تعداد استخر مساحت تولید تعداد پرورش دهنده تعداد منابع مساحت (هکتار) تولید
۱ زابل ۲۷ ۱۳۳۰۰ ۲۶ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۸۵۰۰۰ ۷۸۸ ۸۱۴
۲ زهک ۲۲۸ ۱۹۴۶۵۰ ۱۸۵ ۲۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲۳۰۵ ۲۴۹۰
۳ هیرمند ۷۴ ۲۲۴۰۰ ۴۲ ۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۹۲۲ ۱۹۶۴
۴ هامون ۱۲ ۵۸۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۲۱۹ ۱۲۳۱
۵ نیمروز ۱۳ ۱۱۳۰۰۰ ۲۳ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۲۱۰ ۱۲۳۳
۶ زاهدان ۴۴ ۲۱۶۰۰ ۶۰ ۴۴ ۱ ۵۰۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۶۳
۷ خاش ۴۳ ۲۱۸۰۰ ۱۰۵ ۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۵
۸ ایرانشهر ۲۹ ۹۰۲۰۰ ۴۸ ۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲۰ ۱۰۳ ۱۵۱
۹ نیکشهر ۱۱ ۱۶۸۷۵ ۱۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷۰ ۱۰۲ ۱۱۲
۱۰ دلگان ۶ ۴۳۵۰ ۹ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹
۱۱ سراوان ۲۷ ۱۶۲۰۰ ۴۹ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۱۶۵ ۱۷۵ ۲۲۴
۱۲ سیب و سوران ۱۶ ۱۵۹۰۰ ۳۳ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۱۸۸ ۱۶۲ ۱۹۵
۱۳ مهرستان ۵ ۳۵۰۰ ۹ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱۳۶۵ ۳۴۴ ۳۵۳
۱۴ سرباز ۲۸ ۳۳۹۰۰ ۲۷ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۹۰۰ ۷ ۳۴
جمع ۵۶۳ ۵۷۳۴۷۵ ۶۳۸ ۵۶۳ ۱ ۵۰۰ ۳ ۱ ۳۸ ۲۹۲۸۷۰۸ ۸۳۳۷ ۸۹۷۸
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲
[/tab] [/su_nt_tabs]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *