خدمات دولت الکترونیک

 

فرم درخواست خدمات عمرانی اداره کل استان سیستان و بلوچستان     (  لطفا پس از تکمیل فرم درخواست پروژه آنرا به آدرس ایمیل اداره ارسال نمایید  EMAIL:ashayer@sb-nomads.ir)

 

  •    اسکان عشایر داوطلب

اسکان عشایر داوطلب

  • آبرسانی به عشایر

 آبرسانی به عشایر

  • برقدار کردن چاههای کشاورزی

برق دار کردن چاههای کشاورزی

  • بهسازی چشمه

بهسازی چشمه

  • درخواست پروژه های عمرانی

درخواست پروژه های عمرانی

اعطای تسهیلات بانکی

دریافت وام عشایری