نصب افزونه : جزئیات سبد خرید برای نصب نیاز به افزونه ووکامرس دارد.
Document cl
پنجشنبه, خرداد ۳۱, ۱۴۰۳
سال 1403 (سال جهش تولید با مشارکت مردم )مبارک باد

وضعیت دامداری

شرایط اقلیمی و جغرافیای متنوع استان بستر مناسبی جهت انجام فعالیتهای دامپروری می باشد و عمده ترین محور اشتغال و تامین معاش مردم استان دامداری بوده که دوشا دوش سایر فعالیتهای بخش کشاورزی از مهمترین منابع تولیدی استان به شمار می رود.

این استان با برخورداری از ۴۳۲۹۲۷۹ واحد دامی و تنوع نژادی خاص ، قطب دامپروری جنوب شرق کشور  به شمار می رود . اکثر دام منطقه بدلیل کویری و بیابانی بودن مراتع غالباً از دامهای کوچک و علی الخصوص ترکیب بیشتر گله ها از نوع گوسفند و بز    می باشند لذا دامهایی که در مرتع حضور دارند عبارتست از گوسفند –بز-شتر و سایر چهارپایان و در بعضی از مراتع استان از قبیل جلگه چاه هاشم-جازموریان- سیستان ، گاو از مراتع بهره برداری مینماید . بنابراین بیشترین درصد در ترکیب گله های استان را ابتدا گوسفند و بز سپس گاو و شتر تشکیل می دهد .

از جمله پتانسیلهای بخش دامپروری در استان می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

بهره مندی از ۲ نژاد گاو بومی کشور به لحاظ خصوصیات گوشتی و شیری و سازگاری با شرایط آب و هو.ای منطقه :

نژاد گاو سیستانی با جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار راس

نژاد گاو دشتیاری با جمعیتی بالغ بر ۴۰ هزار راس

وجود بز بومی, وجود دونژاد مرغ خزک و دشتیاری

بهره مندی از وجود گوسفند نژاد بلوچی معادل  ۱۴۲۰۰۲۷ راس  به عنوان تولید کننده پشم مرغوب و تاثیر آن بر صنعت قالی بافی منطقه وجود بیشترین تعداد شتر به لحاظ اقلیمی ( ۴۴۱۷۵۹ نفر ) که استان را در مقام اول کشور قرار داده است

 جمعیت دام استان سیستان و بلوچستان به تفکیک نوع دام و شهرستان در سال (۱۳۹۲)  (واحد دامی)
ردیف شهرستان تعداد گاو گوسفند بز شتر تک سمیان گاومیش جمع کل
گاو اصیل گاو دورگ گاو بومی جمع
۱ زاهدان ۷۴۰۳۴ ۶۷۰۱۵ ۶۲۳۲ ۱۴۷۲۸۱ ۱۳۷۷۹۲ ۱۰۴۴۸۷ ۳۰۵۸۰ ۹۳۰۶ ۰ ۴۲۹۴۴۶
۲ میرجاوه ۱۴۲۵ ۱۶۵۸ ۳۹۰۵ ۶۹۸۸ ۱۸۷۸۹ ۲۶۱۲۱ ۳۱۰۴۸ ۱۱۳۶۷ ۰ ۹۴۳۱۳
۳ زابل ۱۲۶۳۵ ۴۲۹۰ ۸۵۰۲۵ ۱۰۱۹۵۰ ۱۳۰۶۳۵ ۱۶۶۳۷ ۲۷۷۸ ۶۸۰۰ ۰ ۲۵۸۸۰۰
۴ هیرمند ۷۷۲۴ ۲۷۶۳۸ ۲۰۸۱۳ ۵۶۱۷۵ ۱۰۸۳۵۷ ۵۳۱۱۴ ۵۹۲۴ ۶۵۶۱ ۰ ۲۳۰۱۳۱
۵ هامون ۵۶۲۴ ۲۶۸۵ ۹۳۵۳۱ ۱۰۱۸۴۰ ۱۶۹۷۶۶ ۱۸۶۵۵ ۱۱۱۲۱ ۸۰۳۷ ۰ ۳۰۹۴۱۹
۶ زهک ۸۹۵۹ ۹۵۸۱ ۷۶۰۵۵ ۹۴۵۹۵ ۱۳۸۸۰۷ ۲۵۸۸۲ ۷۳۵۴ ۷۳۸۵ ۰ ۲۷۴۰۲۳
۷ نیمروز ۹۸۲۳ ۳۷۵۱ ۱۰۴۸۶۳ ۱۱۸۴۳۷ ۱۴۶۴۶۹ ۱۵۱۲۵ ۱۳۸۹۹ ۸۱۳۲ ۰ ۳۰۲۰۶۲
۸ خاش ۲۸۸۹۰ ۱۸۹۷۴ ۱۰۲۳۰ ۵۸۰۹۴ ۲۴۱۲۵۲ ۱۹۸۳۹۷ ۱۲۴۷۴ ۱۲۹۲۰ ۰ ۵۲۳۱۳۷
۹ سراوان ۱۱۷۸ ۱۸۳۳ ۱۰۴۱۰ ۱۳۴۲۱ ۳۳۴۱۳ ۹۴۴۸۷ ۱۸۸۲۱ ۱۴۹۲۲ ۰ ۱۷۵۰۶۴
۱۰ سیب وسوران ۳۰۰۲ ۲۵۳۵ ۸۲۶۴ ۱۳۸۰۱ ۲۸۹۴۲ ۸۰۸۴۱ ۸۹۶۵ ۱۷۱۷۷ ۰ ۱۴۹۷۲۶
۱۱ مهرستان ۱۴۱۶ ۱۱۰۵ ۶۱۷۱ ۸۶۹۲ ۱۸۹۴۳ ۵۳۲۶۸ ۸۰۶۹ ۱۰۷۲۸ ۰ ۹۹۷۰۰
۱۲ ایرانشهر ۲۰۰۱۷ ۱۶۳۰۹ ۶۹۸۱۵ ۱۰۶۱۴۱ ۹۴۳۵۳ ۷۱۲۵۲ ۵۴۰۱۰ ۳۳۸۰۰ ۰ ۳۵۹۵۵۶
۱۳ دلگان ۲۷۲۷ ۱۱۲۶۵ ۶۹۸۱۱ ۸۳۸۰۳ ۹۴۳۵۳ ۳۳۹۰۸ ۸۳۰۸۳ ۱۸۱۹۸ ۰ ۳۱۳۳۴۵
۱۴ سرباز ۵۳۹۶ ۹۱۷۸ ۳۱۶۱۹ ۴۶۱۹۳ ۹۱۲۴ ۹۱۵۳۸ ۱۶۳۰۲ ۴۰۲۹۸ ۰ ۲۰۳۴۵۵
۱۵ نیکشهر ۰ ۱۳۷۸ ۲۱۳۶۲ ۲۲۷۴۰ ۸۳۰۱ ۶۴۵۱۱ ۴۲۲۹۰ ۱۰۹۵۳ ۰ ۱۴۸۷۹۵
۱۶ قصرقند ۰ ۱۳۶۵ ۲۸۳۰۱ ۲۹۶۶۶ ۱۱۶۱۷ ۴۳۰۰۷ ۸۷۵ ۱۰۷۲۸ ۰ ۹۵۸۹۳
۱۷ فنوج ۰ ۰ ۳۷۳۶ ۳۷۳۶ ۱۳۲۷۳ ۳۵۸۴۰ ۶۵۵ ۱۱۱۷۸ ۰ ۶۴۶۸۲
۱۸ چابهار ۱۲۵۴ ۱۱۸۳ ۶۱۵۹۴ ۶۴۰۳۱ ۱۱۰۹۰ ۳۱۳۲۰ ۵۹۵۱۰ ۳۶۱۸۰ ۳۳۸ ۲۰۲۴۶۹
۱۹ کنارک ۵۴۲ ۵۰۷ ۲۶۳۹۶ ۲۷۴۴۵ ۴۷۵۱ ۱۳۴۲۲ ۳۴۰۰۱ ۱۵۵۰۷ ۱۳۷ ۹۵۲۶۳
جمع کل ۱۸۴۶۴۶ ۱۸۲۲۵۰ ۷۳۸۱۳۳ ۱۱۰۵۰۲۹ ۱۴۲۰۰۲۷ ۱۰۷۱۸۱۲ ۴۴۱۷۵۹ ۲۹۰۱۷۷ ۴۷۵ ۴۳۲۹۲۷۹
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲          

 

آمار برآورد تولید پشم کرک و مو دام استان  به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۲
ردیف شهرستان تعداد گوسفند (راس) تولید پشم(تن) تعداد بز(راس) تولید کرک (تن) تولید مو (تن)
۱ زاهدان ۱۳۷۷۹۲ ۱۰۳ ۱۳۹۳۱۶ ۱۴ ۴۲
۲ میرجاوه ۱۸۷۸۹ ۱۴ ۳۴۸۲۸ ۳ ۱۰
۳ زابل ۱۳۰۶۳۵ ۹۸ ۲۲۱۸۳ ۲ ۷
۴ هیرمند ۱۰۸۳۵۷ ۸۱ ۷۰۸۱۸ ۷ ۲۱
۵ هامون ۱۶۹۷۶۶ ۱۲۷ ۲۴۸۷۳ ۲ ۷
۶ زهک ۱۳۸۸۰۷ ۱۰۴ ۳۴۵۰۹ ۳ ۱۰
۷ نیمروز ۱۴۶۴۶۹ ۱۱۰ ۲۰۱۶۷ ۲ ۶
۸ خاش ۲۴۱۲۵۲ ۱۸۱ ۲۶۴۵۲۹ ۲۶ ۷۹
۹ سراوان ۳۳۴۱۳ ۲۵ ۱۲۵۹۸۲ ۱۳ ۳۸
۱۰ سیب وسوران ۲۸۹۴۲ ۲۲ ۱۰۷۷۸۸ ۱۱ ۳۲
۱۱ زابلی ۱۸۹۴۳ ۱۴ ۷۱۰۲۴ ۷ ۲۱
۱۲ ایرانشهر ۹۴۳۵۳ ۷۱ ۹۵۰۰۲ ۱۰ ۲۹
۱۳ دلگان ۹۴۳۵۳ ۷۱ ۴۵۲۱۱ ۵ ۱۴
۱۴ سرباز ۹۱۲۴ ۷ ۱۲۲۰۵۰ ۱۲ ۳۷
۱۵ نیکشهر ۸۳۰۱ ۶ ۸۶۰۱۵ ۹ ۲۶
۱۶ قصرقند ۱۱۶۱۷ ۹ ۵۷۳۴۳ ۶ ۱۷
۱۷ فنوج ۱۳۲۷۳ ۱۰ ۴۷۷۸۶ ۵ ۱۴
۱۸ چابهار ۱۱۰۹۰ ۸ ۴۱۷۶۰ ۴ ۱۳
۱۹ کنارک ۴۷۵۱ ۴ ۱۷۸۹۶ ۲ ۵
جمع کل ۱۴۲۰۰۲۷ ۱۰۶۵ ۱۴۲۹۰۸۰ ۱۴۳ ۴۲۸
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

آمار تولیدی گوشت قرمز استان به تفکیک شهرستان و نوع دام در سال ۱۳۹۲(تن)
ردیف شهرستان تعداد گاو جمع گوسفند بز شتر جمع کل
 اصیل دورگ  بومی
۱ زاهدان ۷۷۹ ۷۷۳ ۸۶ ۱۶۳۸ ۵۹۵ ۴۸۹ ۱۴۲ ۲۸۶۴
۲ میرجاوه ۱۵ ۱۹ ۵۴ ۸۸ ۸۱ ۱۲۲ ۱۴۴ ۴۳۵
۳ زابل ۱۳۳ ۴۹ ۱۱۶۹ ۱۳۵۱ ۵۶۴ ۷۸ ۱۳ ۲۰۰۶
۴ هیرمند ۸۱ ۳۱۹ ۲۸۶ ۶۸۶ ۴۶۸ ۲۴۹ ۲۷ ۱۴۳۰
۵ هامون ۵۹ ۳۱ ۱۲۸۶ ۱۳۷۶ ۷۳۳ ۸۷ ۵۲ ۲۲۴۸
۶ زهک ۹۴ ۱۱۱ ۱۰۴۶ ۱۲۵۱ ۶۰۰ ۱۲۱ ۳۴ ۲۰۰۶
۷ نیمروز ۱۰۴ ۴۴ ۱۴۴۲ ۱۵۹۰ ۶۳۳ ۷۱ ۶۴ ۲۳۵۸
۸ خاش ۳۰۴ ۲۱۹ ۱۴۱ ۶۶۴ ۱۰۴۲ ۹۲۸ ۵۸ ۲۶۹۲
۹ سراوان ۱۲ ۲۱ ۱۴۳ ۱۷۶ ۱۴۴ ۴۴۲ ۸۷ ۸۴۹
۱۰ سیب وسوران ۳۲ ۲۹ ۱۱۴ ۱۷۵ ۱۲۵ ۳۷۸ ۴۲ ۷۲۰
۱۱ زابلی ۱۵ ۱۳ ۸۵ ۱۱۳ ۸۲ ۲۴۹ ۳۷ ۴۸۱
۱۲ ایرانشهر ۲۱۱ ۱۸۸ ۹۶۰ ۱۳۵۹ ۴۰۸ ۳۳۳ ۲۵۰ ۲۳۵۰
۱۳ دلگان ۲۹ ۱۳۰ ۹۶۰ ۱۱۱۹ ۴۰۸ ۱۵۹ ۳۸۵ ۲۰۷۱
۱۴ سرباز ۵۷ ۱۰۶ ۴۳۵ ۵۹۸ ۳۹ ۴۲۸ ۷۶ ۱۱۴۱
۱۵ نیکشهر ۰ ۱۶ ۲۹۴ ۳۱۰ ۳۶ ۳۰۲ ۱۹۶ ۸۴۴
۱۶ قصرقند ۰ ۱۶ ۳۸۹ ۴۰۵ ۵۰ ۲۰۱ ۴ ۶۶۰
۱۷ فنوج ۰ ۰ ۵۱ ۵۱ ۵۷ ۱۶۸ ۳ ۲۷۹
۱۸ چابهار ۱۳ ۱۴ ۸۴۷ ۸۷۴ ۴۸ ۱۴۷ ۲۷۶ ۱۳۴۵
۱۹ کنارک ۶ ۶ ۳۶۳ ۳۷۵ ۲۱ ۶۳ ۱۵۸ ۶۱۷
جمع گل ۱۹۴۴ ۲۱۰۴ ۱۰۱۵۱ ۱۴۱۹۹ ۶۱۳۴ ۵۰۱۵ ۲۰۴۸ ۲۷۳۹۶
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲      

 

آمار تولیدی گوشت مرغ استان  به تفکیک شهرستان و ظرفیت در سال ۱۳۹۲
ردیف شهرستان صنعتی (تن) جوجه ریزی بومی(تن) حذفی (تن) کل گوشت تولیدی
واحد مرغ گوشتی ظرفیت (قطعه) تولید گوشت ظرفیت (قطعه) تولید گوشت تولید گوشت
۱ زاهدان ۲۱ ۵۸۱۲۹۰ ۸۴۶.۰۳ ۵۴۴۵۳۵ ۱۵۹۸۷۵ ۱۵۵ ۳۰۰ ۱۳۰۱.۰۳
۲ میرجاوه ۵ ۲۰۰۴۴۰ ۶۴۸.۸۴ ۴۱۸۶۱۰ _ _ _ ۶۴۸.۸۴
۳ زابل ۲۱ ۵۷۲۶۷۰ ۷۰۷.۱۱ ۴۵۶۲۰۰ ۲۱۳۲۰۱ ۲۰۶ _ ۹۱۳.۱۱
۴ هیرمند ۳ ۴۹۲۰۰ ۷۶.۷۲ ۴۹۵۰۰ ۱۱۴۸۰۰ ۱۱۰ _ ۱۸۶.۷۲
۵ هامون ۱۰ ۳۰۳۳۰۰ ۳۶۵.۳۸ ۲۳۵۷۳۰ _ _ _ ۳۶۵.۳۸
۶ زهک ۱۹ ۴۵۱۰۴۴ ۵۹۳.۵۵ ۳۸۲۹۳۵ ۸۲۰۰۰ ۸۱ _ ۶۷۴.۵۵
۷ نیمروز ۷ ۲۶۹۸۷۲ ۴۱۸.۶ ۲۷۰۰۶۵ _ _ _ ۴۱۸.۶
۸ خاش ۳۵ ۸۱۱۸۲۰ ۲۴۱۴.۲۶ ۱۵۵۷۵۹۰ ۳۰۸۶۲۵ ۳۰۲ _ ۲۷۱۶.۲۶
۹ سراوان ۱۴ ۲۹۸۱۸۰ ۱۳۷۶.۷۶ ۸۸۸۲۳۵ ۳۵۳۲۸۴ ۳۱۹ _ ۱۶۹۵.۷۶
۱۰ سیب وسوران ۲ ۴۰۲۰۰ ۹۴.۵۵ ۶۱۰۰۰ ۱۱۰۴۰۱ ۱۲۶ _ ۲۲۰.۵۵
۱۱ زابلی ۲ ۴۰۱۶۰ ۲۱۷ ۱۴۰۰۰۰ ۸۸۳۲۱ ۸۶ _ ۳۰۳
۱۲ ایرانشهر ۶ ۱۵۶۷۵۲ ۸۱۳.۵۹ ۵۲۴۹۰۰ ۳۰۴۷۶۹ ۳۰۳ _ ۱۱۱۶.۵۹
۱۳ دلگان _ _ _ _ ۱۰۱۵۸۹ ۱۰۰ _ ۱۰۰
۱۴ سرباز ۲ ۵۲۳۰۰ ۲۵۶.۹۵ ۱۶۵۷۷۵ ۲۳۱۰۰۰ ۲۲۳ _ ۴۷۹.۹۵
۱۵ نیکشهر ۲ ۵۳۱۶۰ ۱۷۲.۴۳ ۱۱۱۲۵۰ ۷۹۶۶۳۱ ۷۶۶ _ ۹۳۸.۴۳
۱۶ قصرقند _ _ _ _ _ _ _ _
۱۷ فنوج ۱ ۲۳۰۰۰ ۱۳۷.۹۵ ۸۹۰۰۰ _ _ _ ۱۳۷.۹۵
۱۸ چابهار ۲ ۶۰۰۰۰ ۲۳۲.۵ ۱۵۰۰۰۰ ۱۲۹۴۵۱ ۱۲۶ _ ۳۵۸.۵
۱۹ کنارک ۲ ۳۵۲۰۰ ۱۴۳.۳۴ ۹۲۴۸۰ ۵۵۴۷۹ ۵۵ _ ۱۹۸.۳۴
جمع کل ۱۵۴ ۳۹۹۸۵۸۸ ۹۵۱۵.۵۶ ۶۱۳۷۸۰۵ ۳۰۴۹۴۲۶ ۲۹۵۸ ۳۰۰ ۱۲۷۷۳.۵۶
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

 آمار تولیدی تخم مرغ استان به تفکیک شهرستان و ظرفیت در سال ۱۳۹۲
ردیف شهرستان تعداد واحد صنعتی پرورش مرغ تخمگذار ظرفیت (قطعه) تخم مرغ صنعتی (تن) تخم مرغ بومی (تن) جمع کل (تن)
۱ زاهدان ۲ ۳۷۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۵۰ ۲۳۵۰
۲ میرجاوه _ _ _ ۱۰۰ ۱۰۰
۳ زابل _ _ _ ۳۵۰ ۳۵۰
۴ هیرمند _ _ _ ۲۰۰ ۲۰۰
۵ هامون _ _ _ ۱۰۰ ۱۰۰
۶ زهک _ _ _ ۱۰۰ ۱۰۰
۷ نیمروز ۲ ۶۳۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۰۰ ۱۶۰۰
۸ خاش _ _ _ ۳۰۰ ۳۰۰
۹ سراوان _ _ _ ۲۵۰ ۲۵۰
۱۰ سیب وسوران _ _ _ ۲۰۰ ۲۰۰
۱۱ زابلی _ _ _ ۱۵۰ ۱۵۰
۱۲ ایرانشهر _ _ _ ۱۵۰ ۱۵۰
۱۳ دلگان _ _ _ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۴ سرباز _ _ _ ۱۵۰ ۱۵۰
۱۵ نیکشهر _ _ _ ۱۵۰ ۱۵۰
۱۶ قصرقند _ _ _ ۱۰۰ ۱۰۰
۱۷ فنوج _ _ _ ۵۰ ۵۰
۱۸ چابهار _ _ _ ۵۰ ۵۰
۱۹ کنارک _ _ _ ۵۰ ۵۰
جمع کل ۴ ۴۳۳۰۰۰ ۳۵۰۰ ۳۰۰۰ ۶۵۰۰
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

آمار تولیدی شیر استان  به تفکیک شهرستان و نوع دام در سال ۱۳۹۲ ( تن)
ردیف شهرستان گاو اصیل گاو دورگ گاو بومی جمع تولید گاو گوسفند بز شتر جمع کل
۱ زاهدان ۱۴۶۹۲ ۷۶۳۸ ۳۰۸ ۲۲۶۳۸ ۱۰۰۳ ۱۳۸۲ ۹۸ ۲۵۱۲۱
۲ میرجاوه ۲۸۳ ۱۸۹ ۱۹۳ ۶۶۵ ۱۳۷ ۳۴۶ ۱۰۰ ۱۲۴۸
۳ زابل ۲۵۰۸ ۴۸۹ ۴۲۰۰ ۷۱۹۷ ۹۵۱ ۲۲۰ ۹ ۸۳۷۷
۴ هیرمند ۱۵۳۳ ۳۱۵۰ ۱۰۲۸ ۵۷۱۱ ۷۸۸ ۷۰۳ ۱۹ ۷۲۲۱
۵ هامون ۱۱۱۶ ۳۰۶ ۴۶۲۰ ۶۰۴۲ ۱۲۳۵ ۲۴۷ ۳۶ ۷۵۶۰
۶ زهک ۱۷۷۸ ۱۰۹۲ ۳۷۵۷ ۶۶۲۷ ۱۰۱۰ ۳۴۲ ۲۴ ۸۰۰۳
۷ نیمروز ۱۹۴۹ ۴۲۷ ۵۱۷۹ ۷۵۵۶ ۱۰۶۶ ۲۰۰ ۴۵ ۸۸۶۷
۸ خاش ۵۷۳۳ ۲۱۶۳ ۵۰۵ ۸۴۰۱ ۱۷۵۵ ۲۶۲۵ ۴۰ ۱۲۸۲۱
۹ سراوان ۲۳۴ ۲۰۹ ۵۱۴ ۹۵۷ ۲۴۳ ۱۲۵۰ ۶۰ ۲۵۱۰
۱۰ سیب وسوران ۵۹۶ ۲۸۹ ۴۰۸ ۱۲۹۳ ۲۱۱ ۱۰۷۰ ۲۹ ۲۶۰۳
۱۱ زابلی ۲۸۱ ۱۲۶ ۳۰۵ ۷۱۲ ۱۳۸ ۷۰۵ ۲۶ ۱۵۸۱
۱۲ ایرانشهر ۳۹۷۲ ۱۸۵۹ ۳۴۴۸ ۹۲۷۹ ۶۸۷ ۹۴۳ ۱۷۳ ۱۱۰۸۲
۱۳ دلگان ۵۴۱ ۱۲۸۴ ۳۴۴۸ ۵۲۷۳ ۶۸۷ ۴۴۹ ۲۶۶ ۶۶۷۵
۱۴ سرباز ۱۰۷۱ ۱۰۴۶ ۱۵۶۲ ۳۶۷۹ ۶۶ ۱۲۱۱ ۵۲ ۵۰۰۸
۱۵ نیکشهر ۰ ۱۵۷ ۱۰۵۵ ۱۲۱۲ ۶۰ ۸۵۳ ۱۳۶ ۲۲۶۱
۱۶ قصرقند ۰ ۱۵۶ ۱۳۹۸ ۱۵۵۳ ۸۵ ۵۶۹ ۳ ۲۲۱۰
۱۷ فنوج ۰ ۰ ۱۸۵ ۱۸۵ ۹۷ ۴۷۴ ۲ ۷۵۸
۱۸ چابهار ۲۴۹ ۱۳۵ ۳۰۴۲ ۳۴۲۶ ۸۱ ۴۱۴ ۱۹۱ ۴۱۱۲
۱۹ کنارک ۱۰۷ ۵۸ ۱۳۰۴ ۱۴۶۹ ۳۵ ۱۷۸ ۱۰۹ ۱۷۹۱
جمع کل ۳۶۶۴۳ ۲۰۷۷۳ ۳۶۴۵۹ ۹۳۸۷۵ ۱۰۳۳۵ ۱۴۱۸۱ ۱۴۱۸ ۱۱۹۸۰۹
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

میزان تولیدات شیلات و میزان تولید استخرها ومنابع آبی شیلات استان در سال ۱۳۹۲
ردیف شهرستان ماهیان گرمایی ماهیان سرد آبی منابع آبی جمع میزان تولید
تعداد استخر مساحت تولید تعداد پرورش دهنده تعداد استخر مساحت تولید تعداد پرورش دهنده تعداد منابع مساحت (هکتار) تولید
۱ زابل ۲۷ ۱۳۳۰۰ ۲۶ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۸۵۰۰۰ ۷۸۸ ۸۱۴
۲ زهک ۲۲۸ ۱۹۴۶۵۰ ۱۸۵ ۲۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۸۵۰۰۰ ۲۳۰۵ ۲۴۹۰
۳ هیرمند ۷۴ ۲۲۴۰۰ ۴۲ ۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۸۵۰۰۰ ۱۹۲۲ ۱۹۶۴
۴ هامون ۱۲ ۵۸۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۸۵۰۰۰ ۱۲۱۹ ۱۲۳۱
۵ نیمروز ۱۳ ۱۱۳۰۰۰ ۲۳ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۸۵۰۰۰ ۱۲۱۰ ۱۲۳۳
۶ زاهدان ۴۴ ۲۱۶۰۰ ۶۰ ۴۴ ۱ ۵۰۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۶۳
۷ خاش ۴۳ ۲۱۸۰۰ ۱۰۵ ۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۵
۸ ایرانشهر ۲۹ ۹۰۲۰۰ ۴۸ ۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲۰ ۱۰۳ ۱۵۱
۹ نیکشهر ۱۱ ۱۶۸۷۵ ۱۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷۰ ۱۰۲ ۱۱۲
۱۰ دلگان ۶ ۴۳۵۰ ۹ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹
۱۱ سراوان ۲۷ ۱۶۲۰۰ ۴۹ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۱۶۵ ۱۷۵ ۲۲۴
۱۲ سیب و سوران ۱۶ ۱۵۹۰۰ ۳۳ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۱۸۸ ۱۶۲ ۱۹۵
۱۳ مهرستان ۵ ۳۵۰۰ ۹ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱۳۶۵ ۳۴۴ ۳۵۳
۱۴ سرباز ۲۸ ۳۳۹۰۰ ۲۷ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۹۰۰ ۷ ۳۴
جمع ۵۶۳ ۵۷۳۴۷۵ ۶۳۸ ۵۶۳ ۱ ۵۰۰ ۳ ۱ ۳۸ ۲۹۲۸۷۰۸ ۸۳۳۷ ۸۹۷۸
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲  

 

آمار و اطلاعات تولیدات کلنی های زنبور عسل استان به تفکیکی شهرستان در سال ۱۳۹۲
ردیف شهرستان تعداد کندو تعداد زنبور دار زنبور دار دارای شناسنامه تولید عسل (کیلو گرم) میانگین تولید تولید موم (کیلو گرم)
۱ زاهدان ۹۶ ۶ _ ۷۳۹ ۷.۷ ۹
۲ میرجاوه ۶۸۳ ۱۸ _ ۵۱۵۱ ۷.۵ ۶۸
۳ زابل ۸۳ ۲ _ ۱۰۵۳ ۱۲.۷ ۸
۴ هیرمند _ _ _ _
۵ هامون ۱۹۵ ۶ _ ۱۴۸۲ ۷.۶ ۱۹
۶ زهک ۱۴۰ ۵ _ ۱۲۱۰ ۸.۶ ۱۴
۷ نیمروز ۱۴۵ ۷ _ ۱۲۱۰ ۸.۳ ۱۴
۸ خاش ۴۴۰ ۸ _ ۲۱۶۱ ۴.۹ ۲۸
۹ سراوان ۳۵ ۱ _ ۱۳۷ ۳.۹ ۲
۱۰ سیب وسوران ۱۲ ۱ _ ۴۷ ۳.۹ ۱
۱۱ زابلی ۶۰ ۲ _ ۱۲۰۰ ۲۰ ۱۲
۱۲ ایرانشهر ۱۹۱ ۴ _ ۱۷۲۰ ۹ ۱۹
۱۳ دلگان ۱۶۲ ۲ _ ۱۹۳۳ ۱۱.۹ ۱۶
۱۴ سرباز ۲۱ ۱ _ ۱۶۱ ۷.۶ ۱
۱۵ نیکشهر ۲۹۷ ۶ _ ۴۲۹۲ ۱۴.۵ ۳۰
۱۶ قصرقند ۲۳۷ ۴ _ ۲۸۴۴ ۱۲ ۲۴
۱۷ فنوج _ _ _ _ _ _
۱۸ چابهار _ _ _ _ _
۱۹ کنارک ۳۰ ۱ _ ۱۹۰ ۶.۳ ۳
جمع کل ۲۸۲۷ ۷۴ ۲۵۵۳۰ ۱۴۶.۴ ۲۶۸
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲  

 

آمار تولید گوشت استان از محل واردات به تفکیک بازارچه های مرزی استان در سال ۹۲   (تن)
نام بازارچه تعداد گاو وراداتی(راس) تولید گوشت حاصل از گاو های وارداتی (تن) تعداد شتر وارداتی(نفر) تولید گوشت حاصل از شتر های وارداتی (تن) جمع تولید گوشت حاصل از واردات دام
میرجاوه ۳۶۸۲۶ ۸۱۰۱ ۷۵۰۰ ۱۸۷۵ ۹۹۷۶
پیشین ۳۳۸۶۰ ۷۴۴۹  –  – ۷۴۴۹
میلک ۷۵۳۱ ۱۶۵۶ ۵۰۰۸ ۱۲۵۲ ۲۹۰۸
ریمدان ۳۰۱۷۴ ۶۶۳۸ ۱۰۰۰ ۲۵۰ ۶۸۸۸
کوهک ۸۰۶۵ ۱۷۷۴ ۳۰۰ ۷۵ ۱۸۴۹
جمع ۱۱۶۴۵۶ ۲۵۶۱۸ ۱۳۸۰۸ ۳۴۵۲ ۲۹۰۷۰
منبع  :  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

جمع بندی آمار تولید گوشت از منابع داخلی و وارداتی در سال ۹۲ (ارقام به تن)
تولید گوشت حاصل از منابع داخلی تولید گوشت حاصل از منابع وارداتی جمع کل
۲۷۳۹۶ ۲۹۰۷۰ ۵۶۴۶۶
 منبع  :  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

 

جمعیت دامی وابسته به مراتع استان :

در انواع مراتع استان از میزان ۴۳۲۹۲۷۹ واحد دامی موجود تعداد ۱۳۹۵۶۸۱ واحد دامی مربوط به گاو و گاومیش و  تک سمی ها می باشد که ۶۰% از نیاز آنها توسط علوفه تولیدی و مزارع و ۴۰% دیگر توسط کنسانتره و سایر اقلام تامین خواهد شد ، ۲۹۳۳۵۹۸ واحد دامی دیگر نیز متکی به مراتع و باقیمانده تولیدات مزارع میباشند .

از  ۲۹۳۳۵۹۸ واحد دامی تعداد  ۲۴۹۳۵۵ واحد دامی(۸.۵ درصد)  از باقی مانده تولید علوفه مزارع استفاده می کنند و بقیه یعنی ۲۶۸۴۲۴۲ واحد دامی( ۹۱.۵درصد)  دیگر در تمام طول سال متکی به مراتع می باشند که از این تعداد ۱۵۴۲۵۱۳ واحد دامی (۵۷ درصد) مجاز و ۱۱۴۱۷۲۹ واحد دامی(۴۳ درصد) مازاد بر ظرفیت مراتع می باشند .

میزان TDN مورد نیاز ۲۶۸۴۲۴۲ واحد دامی متکی به مراتع استان ۶۷۴۷۴۲  تن می باشد که به تفکیک در جداول زیر آمده است .

با توجه به عدم تعادل دام و مرتع در وضعیت فعلی تعداد ۱۱۴۱۷۲۹ واحد دامی مازاد در سطح مراتع داریم که TDN مورد نیاز آنها ۲۶۲۵۹۷  تن می باشد این تعداد دام اکنون وابسته به مراتع بوده و فشار مضاعفی را بر مراتع وارد می سازد. تعداد دام مازاد و میزان TDN مورد نیاز آنها در جدول مربوطه آمده است .

تعداد بهره برداران و نیروهای انسانی متکی به مراتع براساس آمار بدست آمده از سرشماریهای استان در سال ۷۵ و همچنین بررسی وضعیت ممیزی مراتع و تعداد بهره برداران مراتع تجزیه و تحلیل شده در جدول مربوطه جمعیت روستایی-شهری مشخص گردیده که بر اساس این جدول در شهرستانهای مختلف تعداد جمعیت روستایی و خانوار و همچنین جمعیت غیر ساکن و خانوار آنها تعیین گردیده است .

اندازه اقتصادی مرتع برای هر خانوار ۵۳۰ هکتار و تعداد واحد دامی مورد نیاز برای هر خانوار ۲۳۰ واحد دامی است اما متاسفانه با توجه به تعداد زیاد دام متکی به مراتع ( حدود ۲ برابر ظرفیت ) و تعداد زیاد بهره بردار ( حدود ۳ برابر حد مطلوب ) و پایین بودن تولید مراتع (بطور متوسط ۵۳ کیلوگرم در هکتار در مراتع قشلاقی ) دامداری بسیار پائینتر از حد مطلوب و اقتصادی می باشد .

 تعداد دام متکی به مرتع و دام غیر مجاز
ردیف شهرستان تعداد واحد دامی تعداد دامهای متکی به مرتع  TDN       TDN  تعداد دام مجاز(واحد دامی تعداد دام غیر مجاز (واحد دامی)
     مورد نیاز دامها  (تن) تولیدی مراتع (تن)
۱ زاهدان ۳۴۸۸۱۷ ۳۱۹۱۶۷ ۸۰۲۲۸ ۶۲۵۱۰.۶ ۲۷۱۷۸۵ ۴۷۳۸۲
۲ زابل ۸۶۴۵۲۳ ۷۹۱۰۳۹ ۱۹۸۸۴۰ ۲۱۳۰۳.۴ ۹۲۶۲۶ ۶۹۸۴۱۳
۳ خاش ۴۵۲۱۲۳ ۴۱۳۶۹۳ ۱۰۴۰۰۰ ۸۳۷۲۵.۳ ۳۶۴۰۲۳ ۴۹۶۷۰
۴ سراوان ۳۴۵۷۴۹ ۳۱۶۳۶۰ ۷۹۵۲۲ ۵۳۶۳۵.۱ ۲۳۳۱۹۶ ۸۳۱۶۴
۵ ایرانشهر ۴۳۰۹۵۹ ۳۹۴۳۲۷ ۹۹۱۲۰ ۶۰۱۵۸.۲ ۲۶۱۵۵۷ ۱۳۲۷۷۰
۶ نیکشهر ۳۳۷۳۳۳ ۳۰۸۶۶۰ ۷۷۵۹۰ ۲۸۷۴۹.۳ ۱۲۴۹۹۶ ۱۸۳۶۶۴
۷ چابهار ۱۵۴۰۹۴ ۱۴۰۹۹۶ ۳۵۴۴۲ ۴۴۶۹۶.۱ ۱۹۴۳۳۰ -۵۳۳۳۴
جمع کل ۲۹۳۳۵۹۸ ۲۶۸۴۲۴۲ ۶۷۴۷۴۲ ۳۵۴۷۷۸ ۱۵۴۲۵۱۳ ۱۱۴۱۷۲۹

منبع :  طرح تعادل دام و مرتع (منابع طبیعی استان)

توضیح جدول میزان تولید علوفه زراعی:

ضرایب تبدیل علوفه زراعی به TDN : یونجه ۵۰% ، شبدر ۵۰% ، ذرت دانه ای ۷۵% ، سور گوم علوفه ای ۴۵% ، قصیل آبی ۶۰% ، سایر محصولات علوفه ای ۵۰% ، سور گوم خوشه ای ۴۵%

ضرایب تبدیل علوفه تر به خشک جهت محاسبه TDN : یونجه ۲۵درصد ، شبدر ۲۵ درصد ، سور گوم خوشه ای ۳۰ ، سور گوم علوفه ای ۳۰ ، ذرت دانه ای ۵۰ ، قصیل آبی ۲۵ ، سایر محصولات علوفه ای ۵۰ درصد تولید علوفه زراعی ثابت فرض شده است .

میزان تولید مراتع
شهرستان وسعت مراتع تولید مراتع ( تن ) میزان تولید TDN مراتع
مراتع ییلاقی مراتع قشلاقی و روستائی جمع مراتع ییلاقی مراتع قشلاقی و روستائی جمع مراتع ییلاقی مراتع قشلاقی و روستائی جمع
زاهدان ۱۹۰۰۰۰ ۱۶۰۶۷۱۲ ۱۷۹۶۷۱۲ ۲۸۵۰۰ ۸۵۱۵۵.۷۴ ۱۱۳۶۵۵.۷ ۱۵۶۷۵ ۴۶۸۳۵.۶۵ ۶۲۵۱۰.۶۵
زابل ۱۴۰۰۰۰ ۳۳۴۵۹۵ ۴۷۴۵۹۵ ۲۱۰۰۰ ۱۷۷۳۳.۵ ۳۸۷۳۳.۵۳ ۱۱۵۵۰ ۹۷۵۳.۴۴ ۲۱۳۰۳.۴۴
خاش ۵۵۰۰۰۰ ۱۳۱۵۶۱۸ ۱۸۶۵۶۱۸ ۸۲۵۰۰ ۶۹۷۲۷.۷ ۱۵۲۲۲۷.۸ ۴۵۳۷۵ ۳۸۳۵۰.۲۶ ۸۳۷۲۵.۲۶
سراوان ۱۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۳۴۶ ۱۶۲۰۳۴۶ ۱۸۰۰۰ ۷۹۵۱۸.۳ ۹۷۵۱۸.۳۲ ۹۹۰۰ ۴۳۷۳۵.۰۸ ۵۳۶۳۵.۰۸
ایرانشهر ۵۰۰۰۰ ۱۹۲۳۱۶۳ ۱۹۷۳۱۶۳ ۷۵۰۰ ۱۰۱۹۲۷.۶ ۱۰۹۴۲۷.۶ ۴۱۲۵ ۵۶۰۶۰.۲ ۶۰۱۸۵.۲
نیکشهر _ ۹۸۶۲۵۳ ۹۸۶۲۵۳ _ ۵۲۲۷۱.۴ ۵۲۲۷۱.۴ _ ۲۸۷۴۹.۲۷ ۲۸۷۴۹.۲۷
چابهار _ ۱۵۳۳۳۱۳ ۱۵۳۳۳۱۳ _ ۸۱۲۶۵.۶ ۸۱۲۶۵.۵۸ _ ۴۴۶۹۶.۰۷ ۴۴۶۹۶.۰۷
کل استان ۱۰۵۰۰۰۰ ۹۲۰۰۰۰۰ ۱۰۲۵۰۰۰۰ ۱۵۷۵۰۰ ۴۸۷۵۹۹.۸۴ ۶۴۵۱۰۰ ۸۶۶۲۵ ۲۶۸۱۸۰ ۳۵۴۸۰۵
منبع :  طرح تعادل دام و مرتع (منابع طبیعی استان)

 

 

وضعیت دام موجود در مراتع استان ( برحسب واحد دامی )
شهرستان گوسفند ( واحد دامی ) بز( واحد دامی ) شتر ( واحد دامی ) مجموع واحد دامی
ییلاقی قشلاقی روستایی روستایی وابسته به مرتع ییلاقی قشلاقی روستایی روستایی وابسته به مرتع ییلاقی قشلاقی روستایی روستایی وابسته به مرتع ییلاقی قشلاقی روستایی روستایی وابسته به مرتع
زاهدان ۱۲۴۰۱ ۴۲۷۱۶ ۵۵۱۱۷ ۲۷۵۵۷ ۹۴۰۴ ۳۲۳۹۱ ۴۱۷۹۵ ۲۰۸۹۷ ۲۷۵۲ ۹۴۸۰ ۱۲۲۳۲ ۶۱۱۶ ۲۴۵۵۷ ۸۴۵۸۷ ۱۰۹۱۴۴ ۵۴۵۷۰
میرجاوه ۱۶۹۱ ۵۸۲۵ ۷۵۱۶ ۳۷۵۷ ۲۳۵۱ ۸۰۹۸ ۱۰۴۴۸ ۵۲۲۴ ۲۷۹۴ ۹۶۲۵ ۱۲۴۱۹ ۶۲۱۰ ۶۸۳۶ ۲۳۵۴۸ ۳۰۳۸۳ ۱۵۱۹۱
زابل ۱۱۷۵۷ ۴۰۴۹۷ ۵۲۲۵۴ ۲۶۱۲۷ ۱۴۹۷ ۵۱۵۷ ۶۶۵۴ ۳۳۲۷ ۲۵۰ ۸۶۱ ۱۱۱۱ ۵۵۶ ۱۳۵۰۴ ۴۶۵۱۵ ۶۰۰۱۹ ۳۰۰۱۰
هیرمند ۹۷۵۲ ۳۳۵۹۰ ۴۳۳۴۲ ۲۱۶۷۱ ۴۷۸۰ ۱۶۴۶۵ ۲۱۲۴۶ ۱۰۶۲۳ ۵۳۳ ۱۸۳۶ ۲۳۷۰ ۱۱۸۵ ۱۵۰۶۵ ۵۱۸۹۱ ۶۶۹۵۹ ۳۳۴۷۹
هامون ۱۵۲۷۹ ۵۲۶۲۷ ۶۷۹۰۶ ۳۳۹۵۳ ۱۶۷۹ ۵۷۸۳ ۷۴۶۲ ۳۷۳۱ ۱۰۰۱ ۳۴۴۸ ۴۴۴۸ ۲۲۲۴ ۱۷۹۵۹ ۶۱۸۵۸ ۷۹۸۱۶ ۳۹۹۰۸
زهک ۱۲۴۹۳ ۴۳۰۳۰ ۵۵۵۲۳ ۲۷۷۶۱ ۲۳۲۹ ۸۰۲۳ ۱۰۳۵۳ ۵۱۷۶ ۶۶۲ ۲۲۸۰ ۲۹۴۲ ۱۴۷۱ ۱۵۴۸۴ ۵۳۳۳۳ ۶۸۸۱۸ ۳۴۴۰۸
نیمروز ۱۳۱۸۲ ۴۵۴۰۵ ۵۸۵۸۸ ۲۹۲۹۴ ۱۳۶۱ ۴۶۸۹ ۶۰۵۰ ۳۰۲۵ ۱۲۵۱ ۴۳۰۹ ۵۵۵۹ ۲۷۷۹ ۱۵۷۹۴ ۵۴۴۰۳ ۷۰۱۹۷ ۳۵۰۹۸
خاش ۲۱۷۱۳ ۷۴۷۸۸ ۹۶۵۰۰ ۴۸۲۵۰ ۱۷۸۵۶ ۶۱۵۰۳ ۷۹۳۵۹ ۳۹۶۸۰ ۱۱۲۳ ۳۸۶۷ ۴۹۹۰ ۲۴۹۵ ۴۰۶۹۲ ۱۴۰۱۵۸ ۱۸۰۸۴۹ ۹۰۴۲۵
سراوان ۳۰۰۷ ۱۰۳۵۸ ۱۳۳۶۵ ۶۶۸۳ ۸۵۰۳ ۲۹۲۹۰ ۳۷۷۹۴ ۱۸۸۹۷ ۱۶۹۴ ۵۸۳۴ ۷۵۲۸ ۳۷۶۴ ۱۳۲۰۴ ۴۵۴۸۲ ۵۸۶۸۷ ۲۹۳۴۴
سوران ۲۶۰۴ ۸۹۷۲ ۱۱۵۷۷ ۵۷۸۸ ۷۲۷۵ ۲۵۰۶۰ ۳۲۳۳۶ ۱۶۱۶۸ ۸۰۶ ۲۷۷۹ ۳۵۸۶ ۱۷۹۳ ۱۰۶۸۵ ۳۶۸۱۱ ۴۷۴۹۹ ۲۳۷۴۹
زابلی ۱۷۰۴ ۵۸۷۲ ۷۵۷۷ ۳۷۸۸ ۴۷۹۴ ۱۶۵۱۳ ۲۱۳۰۷ ۱۰۶۵۳ ۷۲۶ ۲۵۰۱ ۳۲۲۸ ۱۶۱۳ ۷۲۲۴ ۲۴۸۸۶ ۳۲۱۱۲ ۱۶۰۵۴
ایرانشهر ۸۴۹۲ ۲۹۲۴۹ ۳۷۷۴۱ ۱۸۸۷۰ ۶۴۱۳ ۲۲۰۸۸ ۲۸۵۰۱ ۱۴۲۵۰ ۴۸۶۰ ۱۶۷۴۳ ۲۱۶۰۴ ۱۰۸۰۲ ۱۹۷۶۵ ۶۸۰۸۰ ۸۷۸۴۶ ۴۳۹۲۲
دلگان ۸۴۹۲ ۲۹۲۴۹ ۳۷۷۴۱ ۱۸۸۷۰ ۳۰۵۲ ۱۰۵۱۱ ۱۳۵۶۳ ۶۷۸۲ ۷۴۷۷ ۲۵۷۵۵ ۳۳۲۳۳ ۱۶۶۱۶ ۱۹۰۲۱ ۶۵۵۱۵ ۸۴۵۳۷ ۴۲۲۶۸
سرباز ۸۲۱ ۲۸۲۸ ۳۶۵۰ ۱۸۲۵ ۸۲۳۸ ۲۸۳۷۷ ۳۶۶۱۵ ۱۸۳۰۸ ۱۴۶۷ ۵۰۵۴ ۶۵۲۱ ۳۲۶۰ ۱۰۵۲۶ ۳۶۲۵۹ ۴۶۷۸۶ ۲۳۳۹۳
نیکشهر ۷۴۷ ۲۵۷۳ ۳۳۲۰ ۱۶۶۰ ۵۸۰۶ ۱۹۹۹۸ ۲۵۸۰۴ ۱۲۹۰۳ ۳۸۰۶ ۱۳۱۰۹ ۱۶۹۱۶ ۸۴۵۸ ۱۰۳۵۹ ۳۵۶۸۰ ۴۶۰۴۰ ۲۳۰۲۱
قصر قند ۱۰۴۵ ۳۶۰۱ ۴۶۴۷ ۲۳۲۳ ۲۸۷۱ ۱۳۳۳۳ ۱۷۲۰۲ ۸۶۰۱ ۷۸ ۲۷۱ ۳۵۰ ۱۷۵ ۳۹۹۴ ۱۷۲۰۵ ۲۲۱۹۹ ۱۱۰۹۹
فنوج ۱۱۹۵ ۴۱۱۵ ۵۳۰۹ ۲۶۵۴ ۳۲۲۶ ۱۱۱۱۰ ۱۴۳۳۶ ۷۱۶۸ ۵۹ ۲۰۳ ۲۶۲ ۱۳۱ ۴۴۸۰ ۱۵۴۲۸ ۱۹۹۰۷ ۹۹۵۳
چابهار ۹۹۸ ۳۴۳۸ ۴۴۳۶ ۲۲۱۸ ۲۸۱۹ ۹۷۰۹ ۱۲۵۲۸ ۶۲۶۴ ۵۳۵۶ ۱۸۴۴۸ ۲۳۸۰۴ ۱۱۹۰۲ ۹۱۷۳ ۳۱۵۹۵ ۴۰۷۶۸ ۲۰۳۸۴
کنارک ۴۲۸ ۱۴۷۳ ۱۹۰۰ ۹۵۰ ۱۲۰۸ ۴۱۶۱ ۵۳۶۹ ۲۶۸۴ ۳۰۶۰ ۱۰۵۴۰ ۱۳۶۰۰ ۶۸۰۰ ۴۶۹۶ ۱۶۱۷۴ ۲۰۸۶۹ ۱۰۴۳۴
جمع کل ۱۲۷۸۰۱ ۴۴۰۲۰۶ ۵۶۸۰۰۹ ۲۸۳۹۹۹ ۹۵۴۶۲ ۳۳۲۲۵۹ ۴۲۸۷۲۲ ۲۱۴۳۶۱ ۳۹۷۵۵ ۱۳۶۹۴۳ ۱۷۶۷۰۳ ۸۸۳۵۰ ۲۶۳۰۱۸ ۹۰۹۴۰۸ ۱۱۷۳۴۳۵ ۵۸۶۷۱۰

 

برآورد تعداد بهره برداران مراتع اعم از ییلاقی و قشلاقی و روستایی با توجه به سرشماری های دام
ردیف نوع مراتع سطح مراتع به هکتار بهره برداران به نفر تعداد خانوار بهره بردار نرخ برآورد بهره برداران از مراتع با توجه به جمعیت روستایی استان توضیحات
زابل ییلاقی ۱۴۰۰۰۰ ۲۶۴۰۰ ۴۴۰۰ ۵۰% تعداد بهره بردار ۴۴۰۰ خانوار براساس هر خانوار ۶ نفر
قشلاقی و روستایی ۳۳۴۵۹۵ ۱۱۱۵۰۸ ۱۸۵۸۴ ۵۰%
زاهدان ییلاقی ۱۹۰۰۰۰ ۷۲۰۰ ۱۲۰۰ ۷۰% تعداد بهره بردار ۱۲۰۰خانوار براساس هرخانوار ۶ نفر
قشلاقی و روستایی ۱۶۰۶۷۱۲ ۳۹۶۲۹ ۶۶۰۴ ۷۰%
خاش ییلاقی ۵۵۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۳۰۰۰ ۷۰% تعداد بهره بردار ۳۰۰۰ خانوار براساس هر خانوار ۶ نفر
قشلاقی و روستایی ۱۳۱۵۶۱۸ ۵۸۴۶۰ ۹۷۴۳ ۷۰%
سراوان ییلاقی ۱۲۰۰۰۰ ۲۵۱۴ ۴۱۹ ۷۰% تعداد بهره بردار ۴۱۹ خانوار براساس هر خانوار ۶ نفر
قشلاقی و روستایی ۱۵۰۰۳۴۶ ۷۶۲۷۹ ۱۲۷۱۳ ۷۰%
ایرانشهر ییلاقی ۵۰۰۰۰ ۱۲۰۰ ۲۰۰ ۷۰% تعداد بهره بردار ۲۰۰ خانوار براساس هر خانوار ۶ نفر
قشلاقی و روستایی ۱۹۲۳۱۶۳ ۱۴۶۲۴۳ ۲۴۳۷۳ ۷۰%
نیکشهر ییلاقی ۷۰%
قشلاقی و روستایی ۹۸۶۲۵۳ ۸۶۷۶۹ ۱۴۴۶۱ ۷۰%
چابهار ییلاقی ۷۰%
قشلاقی و روستایی ۱۵۳۳۳۱۳ ۷۱۴۵۸ ۱۱۹۰۹ ۷۰%
کل استان ییلاقی ۱۰۵۰۰۰۰ ۵۵۳۱۴ ۹۲۱۹ ۷۰%
قشلاقی و روستایی ۹۲۰۰۰۰۰ ۵۹۰۳۴۶ ۹۸۳۸۷ ۷۰%

 

تولیدات شیلات و میزان تولید استخرها ومنابع آبی شیلات استان در سال ۱۳۹۲
ردیف شهرستان ماهیان گرمایی ماهیان سرد آبی منابع آبی جمع میزان تولید
تعداد استخر مساحت تولید تعداد پرورش دهنده تعداد استخر مساحت تولید تعداد پرورش دهنده تعداد منابع مساحت (هکتار) تولید
۱ زابل ۲۷ ۱۳۳۰۰ ۲۶ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵۸۵۰۰۰ ۷۸۸ ۸۱۴
۲ زهک ۲۲۸ ۱۹۴۶۵۰ ۱۸۵ ۲۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲۳۰۵ ۲۴۹۰
۳ هیرمند ۷۴ ۲۲۴۰۰ ۴۲ ۷۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۹۲۲ ۱۹۶۴
۴ هامون ۱۲ ۵۸۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۲۱۹ ۱۲۳۱
۵ نیمروز ۱۳ ۱۱۳۰۰۰ ۲۳ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۲۱۰ ۱۲۳۳
۶ زاهدان ۴۴ ۲۱۶۰۰ ۶۰ ۴۴ ۱ ۵۰۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۶۳
۷ خاش ۴۳ ۲۱۸۰۰ ۱۰۵ ۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۵
۸ ایرانشهر ۲۹ ۹۰۲۰۰ ۴۸ ۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲۰ ۱۰۳ ۱۵۱
۹ نیکشهر ۱۱ ۱۶۸۷۵ ۱۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷۰ ۱۰۲ ۱۱۲
۱۰ دلگان ۶ ۴۳۵۰ ۹ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹
۱۱ سراوان ۲۷ ۱۶۲۰۰ ۴۹ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۱۶۵ ۱۷۵ ۲۲۴
۱۲ سیب و سوران ۱۶ ۱۵۹۰۰ ۳۳ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۱۸۸ ۱۶۲ ۱۹۵
۱۳ مهرستان ۵ ۳۵۰۰ ۹ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱۳۶۵ ۳۴۴ ۳۵۳
۱۴ سرباز ۲۸ ۳۳۹۰۰ ۲۷ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۹۰۰ ۷ ۳۴
جمع ۵۶۳ ۵۷۳۴۷۵ ۶۳۸ ۵۶۳ ۱ ۵۰۰ ۳ ۱ ۳۸ ۲۹۲۸۷۰۸ ۸۳۳۷ ۸۹۷۸
 منبع:  سازمان جهاد کشاورزی استان ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *