گالری تصاویر


Warning: Illegal string offset 'limit' in /home/sbnomads/public_html/wp-content/plugins/shortcode-stack/show-all-gallery-shortcode.php on line 7

جلسه شورای عشایری شهرستانها با حضور فرمانداران ومسئولین ادارات

سفر استانی

آبگرمکن خورشیدی

آیین نامه ساماندهی


بازدیدها

فعالیتهای دامی و کشاورزی

فعالیت های عمرانی

زندگی عشایر


خدمات رسانی به عشایر کوچنده

انرژی های نو

اسکان و ساماندهی به عشایر