Author hamid rezaei

بازدید مدیر کل امور عشایر از منطقه عشایری کنتان زرآباد

مدیر کل امورعشایر استان سیستان وبلوچستان به منظور بررسی مسایل ومشکلات عشایر  کنتان زرآباد از این منطقه بازدید و همچنین در گفت و گو با خبرنگار مهر ،اظهار داشت:عشایر از دیرباز نقش بسیار موثری در تهیه بسیاری از مواد اولیه دامی و نیازهای استان داشته اند که بحمدالله عشایر سیستان و بلوچستان در این زمینه

ادامه مطلب >>

بازدید مهندس طوقی از عشایر شهرستان نیکشهر

مهندس طوقی مدیرکل امورعشایراستان سیستان وبلوچستان به همراه بخشدار و رئیس اداره نیکشهر از عشایر شهرستان نیکشهر بخش آهوران منطقه عشایری گوهچ و دیگر نقاط عشایری بازدید واز نزدیک مسایل ومشکلات عشایر منطقه را مورد نقد وبررسی قرار دادند وهمچنین در ادامه جلسه با فرماندار محترم شهرستان نیکشهر هم در مورد مسائل و مشکلات عشایر

ادامه مطلب >>

بازدید مدیر کل امور عشایر از عشایر هیرمند

جلسه و تبادل نظربا معاون محترم استاندارو فرماندار ویژه شهرستان زابل و با فرماندار محترم شهرستان هیرمند،روسای ادارات امور عشایر شهرستانها مذکور و دیدار با عشایر منطقه در تاریخ سه شنبه هفده مهر

ادامه مطلب >>

عضويت در کانال سروش ما